Academic Board

För att säkerställa att Mgruppens EMBA håller hög akademisk kvalitet och den professionalism som krävs för att betraktas som en marknadsledande aktör på den svenska marknaden, har Mgruppen tillsatt ett Academic Board. Ledamöterna bidrar till att trygga att innehållet är en välanpassad avvägning mellan ny forskning, teorier, trender samt beprövad erfarenhet. Vidare är uppgiften att se till att programmen ger kunskaper och erfarenheter som på bred front kan tillämpas i olika typer av verksamheter. Pedagogik och metodik ska utgå från målgruppen.

Academic Board

Ledamöterna träffas minst tre gånger per år under ledning av Mike Malmgren.

Mikael Runsten, Ekonomie doktor, Stockholm School of Economics, ledmot - bevakar Finance och har företagsvärdering som specialistområde

Nicolette Lakemond, Professor Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet, ledamot - bevakar Innovation och har Digital Innovation som specialistområde

Mike Malmgren, Ekonomie Doktor, Ashridge Business School, Head of Academic Board - bevakar Strategy och har Business Model Innovation som specialistområde

Marie Andervin, DigJourney, ledamot - bevakar Digital Transformation som även är Maries specialistområde

Jesper Bulskov, Civilekonom, Copenhagen Business School, ledmot - bevakar HR och har strategisk utveckling som specialistområde