Ledarskap börjar med dig 
välj din utbildning nedan och utveckla ditt ledarskap idag 

Två kvinnor ler sittandes i soffa

Ledarskapsutbildningar  som ger resultat

Mgruppen är Sveriges mest erfarna utbildningsleverantör med spetskompetens inom ledarskap. Sedan 1931 har vi utvecklat ledarskapsutbildningar som fokuserar på att utveckla  självkännedom och ett personligt ledarskap för att leda effektivt. Vi vill skapa förutsättningar för chefer och ledare att reflektera, interagera, öva och utbyta erfarenheter i ledarutbildningarna som de kan ta omsätta direkt i sin vardag.

Att investera i en ledarskapsutbildning tar tid i anspråk men ger desto mer tillbaka genom nya infallsvinklar och handlingsalternativ. Att kompetensutveckla sitt ledarskap med oss ger dig access till ledarskap och organisationskonsulter med mångårig erfarenhet, ett nätverk av chefer och ledare i liknande situation och ny kunskap som inspirerar.

  • Ny som chef är för dig som första gången har blivit chef, med upp till två års erfarenhet som formell chef. Du har personalansvar. En av våra äldsta utbildningar som har utvecklats i många steg. En gedigen ledarskapsutbildning.

   Internat

   • Längd: 3+3 dagar
   • Pris: 44 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Dagutbildning

   • Längd: 2+2+2 dagar
   • Pris: 44 500 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Programmet Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som har en uttalad ledarroll med uppgift att skapa resultat med hjälp av andra människor, till exempel i rollen som projektledare, gruppledare eller coach.

   Internatutbildning

   • Längd: 2+2 dagar + 1 halvdag
   • Pris: 29 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Dagutbildning

   • Längd: 2+2 dagar + 1 halvdag
   • Pris: 29 500 SEK *
   *Moms tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • UGL är för både chefer, ledare och medarbetare. Den är även för dig som inte är formellt utsedd ledare, men som ändå ibland behöver kunna utöva ett effektivt ledarskap. UGL kan du gå flera gånger.

   Internatutbildning

   • Längd: 5 dagar
   • Pris: 22 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som arbetar som eller ska påbörja en roll där du leder resurskrävande projekt på heltid, eller under en del av arbetstiden. Du får grunderna i ledarskap och lär dig använda projekt och ledarskapsverktygen tillsammans för att projektleda effektivt.

   Internatutbildning

   • Längd: 2+2+2 dagar
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som chef inom industri och produktion. Du kan vara ny som chef eller mer erfaren. Gruppen i detta program ger dig en unikt utbyte med chefer & ledare i liknande situation som du. Du har personalansvar. En högt betygsatt och unik utbildning som vi är stolta över.

   Internatutbildning

   • Längd: 3 + 3 dagar
   • Pris: 44 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande funktion i ett arbetslag. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m. För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

   Dagutbildning

   • Längd: 3 dagar (internat)
   • Pris: 19 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du har inte gått någon ledarskapsutbildning tidigare och behöver nu få kunskap och teori kopplat till din erfarenhet.

   Internatutbildning

   • Längd: 3 + 3 dagar
   • Pris: 47 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Du har tidigare genomgått ledarskapsutbildning på motsvarande grundnivå. Nu vill du få ny inspiration och möjlighet att fördjupa ditt ledarskap ytterligare.

   Internatutbildning

   • Längd: 4 dagar
   • Pris: 34 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har minst fem års erfarenhet i ledande befattningar. Du jobbar idag i en mindre organisations högre skikt eller i en större organisations mellanskikt och har ansvar för att leda andra chefer eller seniora specialister.

   Internatutbildning

   • Längd: 3 + 3 dagar
   • Pris: 53 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Vänder sig till dig som är chef eller specialist oavsett bransch eller sektor och vill fördjupa din kompetens inom verksamhetsledning. Se de stora sammanhangen och bidra till den strategiska dialogen som tar verksamheten framåt.

   Internatutbildning

   • Längd: 3+3 dagar + 1 halvdag
   • Pris: 53 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Ny som chef är för dig som första gången har blivit chef, med upp till två års erfarenhet som formell chef. Du har personalansvar. En av våra äldsta utbildningar som har utvecklats i många steg. En gedigen ledarskapsutbildning online.

   Distansutbildning

   • Längd: 8 halvdagar online
   • Pris: 44 500 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Programmet Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som har en uttalad ledarroll med uppgift att skapa resultat med hjälp av andra människor, till exempel i rollen som projektledare, gruppledare eller coach.

  • För dig är projektledare eller kommer att leda projekt, på heltid eller som en del av ditt uppdrag. Distansutbildningen ger dig heltäckande projektledarkunskaper och lär dig bemästra projekt och ledarskapsverktygen tillsammans för att projektleda effektivt.

   Distansutbildning

   • Längd: 8 halvdagar online
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som är erfaren ledare och vill fortsätta växa i din roll och ta ditt ledarskap till nästa nivå. Du har varit på ledarutvecklingsprogram förut och förstår behovet av reflektion, ta del av nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Du söker ett alternativ till att träffas på plats och det passar dig bättre att gå på distans över längre tid.

   Distansutbildning

   • Längd: 8 månader online
   • Pris: 44 500 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Låt effektivitetsexperten Petra Brask hjälpa dig att ta makten över din tid och få verktygen som gör din dag mer strukturerad och energifylld.

   Distansutbildning

   • Längd: 1 halvdag
   • Pris: 2 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Vår förmåga att leda förändringar på ett medvetet och metodiskt sättär idag och kommer i framtiden att vara en nyckelkompetens för företag och en förutsättning för överlevnad.

   Distansutbildning

   • Längd: 4 halvdagar
   • Pris: 18 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning. Du vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling. Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra till ledningsarbetet med en helhetssyn

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 122 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom strategisk analys och management. Du får nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter. Utbildningen fokuserar på att ge dig direkt användbara och relevanta färdigheter med en gedigen vetenskaplig grund.

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 99 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Programmet riktar sig till dig som är chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med och bidra till att driva och leda verksamheten.

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 122 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA

Ledarskapsutbildningar för ambitiösa yrkesmänniskor

En gedigen ledarskapsutbildning på Mgruppen utvecklar ditt personliga ledarskap. Det gör vi genom att skapa en trygg miljö och ett utrymme i tiden som ger dig tid att utforska nya handlingsmöjligheter. För att utvecklas på ett kvalitativt sätt krävs det engagemang från din sida att hänge dig åt situationen och lita på att vi vet vad vi gör. Av erfarenhet vet vi att du som kommer till oss har ambitioner och ett extra engagemang i din yrkesroll. Du kommer att reflektera djupare över dig själv och din situation än du vanligtvis gör. Våra utbildare sätter dig som deltagare i fokus och ser till att vågar ta nya steg. Du kommer att drömma ledarskap.

Mer tid i din ledarskapsutbildning ger effekt

Bli effektiv genom inre fokus och reflektion. Vi vet att många har ont om tid i sin yrkesvardag och märkligt nog är det just därför som våra utbildningar ofta är lite längre än hos andra utbildningsföretag. Vi ser till att ha en längd på våra ledarskapsutbildningar som låter dig ta ett steg tillbaka och fördjupa dig i kunskap och insikt.

Oavsett om du väljer att gå en ledarskapsutbildning på internat, dagtid eller på distans så kommer vårt pedagogiska upplägga stötta ditt lärande.

Läs mer om vår pedagogik

Utveckla ditt ledarskap med de bästa utbildningsledarna

Vi ser till att alltid arbeta med de bästa ledarskapsexperterna och pedagogerna. Vi väljer ut kursgårdar som levererar en miljö som låter oss fokusera på personlig utveckling. Men framförallt; vi har lång efarenhet. Vi har utvecklat gedigen ledarskapsutbildning i 85 år. Det som har varit ledstjärnan för hur våra utbildningar ser ut idag är att det du tar med dig från oss ska vara insikter och färdigheter som du faktiskt använder och har nytta av i just din yrkesroll.

Läs mer om våra utbildningsledare

Personligt ledarskap

Våra ledarskapsutbildningar bygger på personligt ledarskap där du får analysera och utforska dina värderingar och personliga ledarstil. För att kunna leda andra människor och leda verksamheten mot nya framgångar så behöver man kunna leda sig själv. Och det finns bara en typ av ledarskap och det är ditt. Läs mer om vår syn på personligt ledarskap och hur det format våra ledarutbildningar.

Här kan du ladda ner Mgruppens samlade erbjudande


 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!