Cheferna är trötta på att vara chefer!

Jag läste rubricerade artikel i DN, den 15/6 2011. Jag läste att två av tre chefer vill byta arbete och att bland yngre chefer, (de under 50 år) så är andelen som vill byta arbete ännu högre, så hög som 74%!

Självklart blir jag bekymrad. Hur skall vi klara att fylla alla platser efter de chefer som kommer att gå i pension? Håller vi på att ”bränna ut” nästan en hel generation av möjliga framtida chefer?

Jag och mina kollegor på Mgruppen träffar någonstans mellan 2500-3000 chefer och ledare varje år. Vi vet att de har en tuff situation och vi vet att chefs- och ledarrollen sliter på dem. Men vi vet också att de tycker att arbetet är stimulerande, att det är utvecklande och att det ger mycket i form av energi och stimulans. De vi träffar ser sin roll som chef/ledare som ett sätt att bidra till framgång för den egna organisationen och gruppen. De ser sina möjligheter att bidra till andras utveckling och de ser sin egen växt. De stimuleras av utmaningar.

Många av dem är just nu inne i en situation där de måste överträffa sig själva i prestation, där de har krav på sig att leverera många tiotals procent mera resultat än samma period förra året. Organisationen är slimmad, t o m anorektisk. De får kanske inte anställa beroende på osäkerhet om konjunkturen håller i sig och om de får anställa så hittar de inga att anställa. Några av dem ”svär” över att produktionen är så ”lean” att de inte har resurser för att öka produktionen.

Allt detta vet vi om de chefer vi träffar. OCH vi hör sällan att de inte vill vara chefer.

En del av svaret finns också i nämnda artikel. Det står att 54 % av cheferna får ingen kompetensutveckling i sin chefsroll och att det bidrar till att de inte vill vara chefer.

Av de chefer Mgruppen träffar får 100 % kompetensutveckling i sin chefsroll!

De chefer vi möter i våra olika program och uppdrag finns alla i organisationer som vet att kompetensutveckling är viktigt för att ge chefer och ledare ökad säkerhet och effektivitet och därigenom ökad trygghet i sina roller. Att vara chef är ett yrke som kräver yrkesutbildning.

Det handlar om att få ökad teoretisk förståelse för ledarskapets grundbultar men också att få träna, praktisera, se handlingsalternativ, att förstå vikten av medvetna val och ansvarstagande och inte minst att få reflektera och byta erfarenheter tillsammans med andra i liknande roll. Det ger insikt och det ger kunskap. Det ger trygghet. Det ger lust att fortsätta vara chef.

Om fler företag och organisationer satsade på stöd till sina chefer i form av kompetensutveckling så kanske fler vill bli och sedan fortsätta vara chefer. Vi på Mgruppen bidrar gärna till detta. Ring oss så berättar vi mera om hur vi hjälper chefer att gilla rollen som chef!

Trevlig sommar! önskar vi på Mgruppen

genom

Ann Westerberg

Konsultchef