Chef- och Ledarforum hos Mgruppen

Ta vara på möjligheten att delta på vårt kostnadsfria seminarier för chefer och ledare som har medarbetare som går på annan utbildning hos oss på Mgruppen.

När en deltagare bokar sig på en öppen utbildning hos Mgruppen bjuder vi därför in närmaste chef samt HR-ansvarig till ett seminarium som vi kallar ”Chef- och Ledarforum hos Mgruppen”. Detta seminarium syftar till att ge en förståelse för vad deltagaren kommer att vara med om under utbildningen och att skapa förutsättningar för att hon eller han ska få bästa möjliga stöd för att förverkliga och tillämpa de nya kunskaper, insikter och färdigheter som utbildningen ger.

Seminariet genomförs under 2,5 timmar vid ett flertal tillfällen, på Mgruppens kontor i centrala Stockholm.