Quickfix fixar inga bra chefer

Riktigt fina viner lagras i många år. Det tar minst åtta år att bli klar som läkare.

Det tar tid och krävs träning för att utveckla kvalitet och skicklighet. Hur trygg skulle du vara om du visste att alla fick körkort efter att ha lyssnat på någon som under två timmar berättat om hur det är att köra bil?

Att vara chef är roligt. Chefer påverkar. Chefer beslutar. Chefer skapar möjligheter. Chefer utvecklar människor. Chefer producerar resultat. Chefer har ansvar.
Chefer har det också svårt ibland. Någonting händer – Kristian och Roger på lagret slåss. Klara sitter på sitt rum och gråter. Bertil jobbar alldeles för många timmar och är på väg in i väggen.
Det är chefens ansvar att välja vad hon/han ska göra och säga och ta ansvar för det som händer sen. Detta ansvar följer med rollen som chef.
Osäkra, rädda, tveksamma chefer gör ingenting. De blundar, sopar saker under mattan och hoppas allt försvinner.

Trygga chefer agerar. För att utveckla den trygghet och den skicklighet som krävs för att hitta bra lösningar behöver chefen både teori och praktik. Chefen behöver utbildning, träning, träning och träning.

Vi på Mgruppen vet detta. Vi har utvecklat chefer och ledare sedan 1931, vi har gott rykte och ett gott namn inom branschen.  Vi har lärt oss att utbildning och träning som ska ge bestående resultat, tar tid.

Många företag ringer oss och ber oss att hjälpa dem att utveckla deras chefer och ledare. Vi gör det gärna. Det är vår passion, det vi brinner för. Det som är svårt är när de till exempel säger: ”Vi har hört att ni har en fantastisk utbildning för nyblivna chefer. Den är visst på 8 dagar. Kan ni komma hit och göra den för våra chefer på två dagar?”

Vi vet att det tar längre tid än två dagar att utveckla skicklighet och trygghet som chef. Vi delar med oss av våra erfarenheter, vi berättar om vår pedagogik och våra kursledare som vet hur det är att vara chef. Vi berättar om de fantastiska utvärderingar vi får. De säger då att det finns andra företag som har utbildningar med samma innehåll som våra men mycket kortare. Vi vet det. De får gärna hålla på.

Vi är övertygade om att vårt arbetssätt ger mer bestående förändringar, skapar bättre, tryggare chefer som klarar chefens vardag – i med- och motgång.

Enligt våra utvärderingar säger 99,9 procent av våra deltagare att de känner sig trygga i sitt ledarskap efter att ha gått våra kurser. Vi vet att skickliga och trygga chefer ger trygga och skickliga medarbetare, det vill säga bättre effektivitet. Vi visar hur chefen kan arbeta smartare, inte hårdare, för att skapa hållbara resultat.  Mgruppens chefsträning och chefsutbildning ”betalar” alltså tillbaka den tid och de pengar som företaget investerat.
Vi förstår att företag vill ha stor effekt på kort tid. Vi har stor respekt för att företag måste hålla kostnaderna nere, att anställda har mycket att göra och att tiden är knapp. I en sådan situation är det viktigt att göra rätt. Det gäller att sakta ner, fokusera och tänka efter.  En kursdeltagare uttryckte det så här: ”Nu när vi har så bråttom måste vi ta det lugnt så att det inte blir fel!”

”Quickfix” fixar inga bra chefer. Bra saker tar tid.

Vänliga hälsningar,

Ann Westerberg

Konsultchef