Ledarnas koncernbolag LCS AB köper Mgruppen

Ledarna – Sveriges chefsorganisation har 1 november 2014 genom sitt koncernbolag Ledarna Chefservice LCS AB köpt Mgruppen, Svenska Managementgruppen AB och dess dotterbolag Kommunikationsutveckling AB och Mindit AB. LCS AB är sedan tidigare ägare till tidningen Chef.

Ägarbytet påverkar inte Mgruppens nuvarande verksamhet. Erik Swartz fortsätter som vd i Mgruppen. Johan Stein och Jonas Ridderstråle kommer även fortsättningsvis att vara verksamma i bolaget med huvudfokus på Mgruppens Executive MBA.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 92 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Med LCS AB som ägare kommer Mgruppen att ha ännu bättre förutsättningar att utveckla och genomföra utbildningar som stärker chefers förmåga och organisationers framgång.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Erik Swartz
VD

http://www.ledarna.se/sv/OmLedarna/Aktuellt/ledarnas-koncernbolag-lcs-ab-koper-mgruppen/