Executive MBA blev start för ny strategiprocess

För Iggesund Paperboards vd Annica Bresky har Mgruppens Executive MBA-program blivit betydligt mer än bara en utbildning. Med stöd av Mgruppens konsulter har hon tillsammans med sin ledningsgrupp skapat företagets nya strategi.

Annica Bresky tillträdde som ny vd förra hösten medan hon redan påbörjat sitt Executive MBA-program hos Mgruppen. Hon insåg snabbt två saker – hon behövde forma en egen ledningsgrupp och det var dags att se över företagets mål och riktning. Strategifrågan innebar ett val.
– Man kan använda externa konsulter som tar fram lösningen eller göra jobbet själv och äga processen. Vi valde att äga processen och ta stöd av bland annat Mgruppens konsulter där vi fann att vi hade behov, berättar hon.

Erfarenheterna från EMBA-träffarna påverkade beslutet

– Varje gång jag kommit dit har jag förutom kunskap, fått energi, lust och bra samtal, både med föredragshållarna och med de andra deltagarna. Man får tid för reflektion kring både den egna verksamheten och omvärlden. Dessutom modeller och verktyg som går att åka hem och tillämpa, säger Annica Bresky.
– Det vi använt Mgruppen till är att stöta oss i vår reflektion utifrån vårt underlag och ha ingående diskussioner. Vi har fått många bra frågor, kunskap och vägledning. Ibland kniviga frågor och ett pragmatiskt ifrågasättande, säger hon.
– I och med att det har varit så hög nivå på föredragshållarna i EMBA-programmet har jag också fått en palett av folk som jag kan kalla in och använda för egna workshops.

Annica Bresky är dock noga med att påpeka att hennes ledningsgrupp har genomfört analyserna själva och inte fått sina slutsatser från någon annan.
–Det är våra egna svar och vi kan stå för dem. Jag tror att många strategiprocesser misslyckas i implementeringen för att man som ledning inte riktigt äger besluten själv.
För Mgruppens del är samarbetet med Annica Bresky ett exempel på hur dagens uppdrag breddas på ett naturligt sätt. Gränserna mellan vad som är utbildning och vad som är konsultinsats blir allt mindre skarpa.
Iggesund Paperboards strategiprocess bestod av sex workshops under fyra månader. De nio i ledningsgruppen reste från sina olika arbetsplatser i Hälsingland och England för att mötas i Stockholm.
– Det har varit väldigt väl investerad tid. Vi sitter i vårt rum och vänder och vrider på perspektiven.
När vi sedan går ut genom dörren gäller det att ha en enad ledningsgrupp som kan skapa glädje, delaktighet och motivation i organisationen för det jobb som ska göras, säger Annica Bresky.
– Processen har varit ett oerhört effektivt sätt att få ledningsgruppen att få en gemensam syn på riktningen och snabbt bli operativ.
Andra nyckelpersoner i företaget har dock också varit involverade och i höst börjar den stora informationsinsatsen för alla 1 500 anställda. Det är en komplex värld med högt förändringstempo som kräver mycket av en företagsledning.
– Jag skulle inte tveka att rekommendera fler att gå EMBA-utbildningen. Man behöver ibland komma iväg för att reflektera, det är hög nivå på föreläsningarna och man träffar spännande människor inom andra verksamheter som kan ge idéer och inspiration. Och så är det kul! säger Annica Bresky.