Annica Söderberg blir ny vd för Mgruppen

Den första juni i år tillträder Annica Söderberg som ny vd för Mgruppen. Annica är idag chef för de enheter inom Sveriges Chefsorganisation Ledarna som utvecklar och levererar medlemsservice i form av ledarskapsutveckling, rådgivning och juridiskt stöd.

Annica Söderberg
  •  Annica har gjort ett fantastiskt arbete som ansvarig för Ledarnas medlemserbjudande och jag är helt övertygad om att hon är rätt person att ta sig an de möjligheter som Mgruppen står inför säger Per Hedelin, styrelseordförande Mgruppen.
  • Annicas förmåga att utveckla verksamhet med hög kvalitet och kundnytta kombinerat med hennes energi och goda ledaregenskaper kommer att bli en stor tillgång för Mgruppens fortsatta utveckling och expansion under visionen ”ett hållbart ledarskap i världsklass”, fortsätter Per Hedelin.

 Mgruppens nuvarande vd, Erik Swartz, slutar efter drygt 10 år som vd i bolaget. I samband med att Ledarna förvärvade Mgruppen 2014 tillträdde han en tidsbegränsad anställning i bolaget.

  • Under Eriks 10 år som vd för Mgruppen har bolaget haft en mycket stark utveckling och framgång, inte minst genom lanseringen av en Executive MBA i världsklass. Vi är därför glada att han under en period kommer att kvarstå som anställd i bolaget som Senior Advisor till Mgruppens nya vd, säger Per Hedelin, styrelseordförande Mgruppen.