"Forskare talar om en förändring på arbetsmarknaden där dagens implicita kontrakt vuxen-barn ersätts av ett mer jämlikt vuxen-vuxen kontrakt.."

Läs om Mgruppens Coachande Ledarskap ->

Millennials behöver mer autonomi och mer coachande ledarskap

Vi ser fler och fler rapporter och indiktaioner på vad millennials och yngre generationer efterfrågar hos sina arbetsgivare. Högt på agendan står trivsel på arbetsplatsen och i en rapport framtagen av Cecilia Åkerblom på Ledarna framgår det tydligt att morgondagens arbetstagare behöver mer autonomi, mer självbestämmande, samt en god och jämlik relation till sin chef. Coachande ledarskap är ett modernt förhållningssätt som bygger just på dessa principer att lyfta medarbetarens egna initiativförmåga, motivation och inflytande över sitt eget arbetsförhållande.

Mänskliga resurser viktigaste konkurrensfördelen

I en tid då produkter och tjänster blir allt enklare att kopiera mellan konkurrenter, är det desto viktigare att utnyttja den kreativa potentialen och den kollektiva intelligensen hos våra unika resurser - våra medarbetare. Specialister och ledare kan alla göra skillnaden mellan en kreativ organisation som utvecklas och tar initiativ, eller en statisk organisation, i värsta fall på väg mot undergång.

Yngre efterfrågar mer jämlik relation till sin chef

Cecilia Åkerblom, Ledarskapsexpert på fackförbundet Ledarna, har tagit fram en rapport om viktiga trender för morgondagens ledarskap. Ett av flera kritiska områden fokuserar på vikten av att anpassa vårt ledarskap efter yngre och kommande generationers arbetstagare. Cecilia menar att nya generationer ställer andra krav på relationen mellan chef och ledare. Yngre medarbetare efterfrågar en mer jämlik relation till sin chef och vill själva kunna ta ansvar för sitt arbete; hur, var och när de arbetar.

"Det finns tecken på att yngre generationer har andra förväntningar på maktrelationen mellan chef och medarbetare. Forskare talar om en förändring på arbetsmarknaden där dagens implicita kontrakt vuxenbarn ersätts av ett mer jämlikt vuxen-vuxen kontrakt där medarbetare själva ansvarar för hur, var och när de arbetar."

Ta tillvara på energi och kreativitet

Företagen och cheferna som Cecilia har pratat med understryker vikten i att ta tillvara på yngre generationers kreativitet och förmåga att tänka nytt. Om vi inte klarar av att erbjuda en modern arbetsplats är risken stor att talanger startar eget och blir seriösa konkurrenter som vågar tänka nytt och på så sätt kanske revolutionera marknaden. De är uppväxta med ny teknik och digitala verktyg och kommer att använda dessa mer naturligt och i mer kreativa nya lösningar. Cecilia menar att yngre i högre grad också är uppväxta med demokratiska värderingar i skolan, där de har uppmuntrats att ifrågasätta och våga tänka själva. 

Ett framgångsrikt verktyg

Ett framgångsrikt verktyg för chefer att leda yngre generationer är att applicera ett coachande ledarskap. Det bygger på att ställa öppna frågor till medarbetaren, som ligger inom ramen för organisationens mål och syfte. Medarbetaren ges då utrymme att leda sitt eget arbete och komma till självinsikt. En stor vinst är framförallt att vi på detta sätt bygger upp individens motivation och initiativförmåga.

Ladda ner produktblad om Coachande Ledarskap