februari 2018

Det industriella ledarskapets utmaningar

chef i produktion logistik

Eva P Svensson har jobbat som organisations, - och ledarskapskonsult i arton år. På Mgruppen är hon en av de mest omtyckta konsulterna och håller bland annat i ledarskapsutbildningar för företag inom produktion och logistik. När hon var HR Manager på Pågen och Swedish Match hade hon inga planer alls på att bli egen företagare. 

Men under ett år befann hon sig på en mindre start-up och arbetade med de, enligt henne, roligaste delarna av VD-jobbet. När hon tog fram och optimerade processer och satte strategier, växte även konsultdrömmen fram. Hon upptäckte bolagets brister i de mjuka värdena. På styrelsemötena jobbade de samtidigt, men aldrig tillsammans. Det brast inte bara i ledarskap utan även i helhetssyn. Rummet bestod av en grupp individualister. 

- Jag vågade först inte chansa på mig själv. Det tog mig nio månader på start-up bolaget för att inse att jag faktiskt kan göra skillnad. Jag brukar kalla det för min andra graviditet, ler Eva.

Anledningen till att Eva varit förändringledare inom industrin i femton år är för att hon älskar utveckling och förändring. Under sin tid på Swedish Match var  utvecklingsresan ett nära samarbete mellan VD, första linjens chefer och arbetsledare. Hon inser idag att de var alldeles för få eldsjälar. För att förändringarna ska levas så är eldsjälarna nyckeln till framgång. Hon vet idag att om man inte har många av dem, så blir det sällan ett långsiktigt och hållbart resultat. 

- Det är också den stora utmaningen för industrin idag. Nu har man utvecklingssamtal redan från dagis och när dagens unga kommer in i industrin möts de av en mer kollektiv syn, där individen ofta inte spelar lika stor roll. Det finns så mycket potential hos medarbetarna, men man måste få lov att använda sina huvuden och inte bara sina händer, poängterar Eva. 


Utvecklingens varför
- Idag är det få som avtackas med en guldklocka. Det är en högre och högst annorlunda personalomsättning mot för hur det var förr. Myresjöhus är ett bolag där jag blivit wow’ad för att de lever som de lär. Där är ledarskapet viktigt och de inte bara följer sina värderingar, de lever dom, berättar Eva. 


Hon ser hur företagen kämpar med att leva sina värderingar. Medarbetarna vill ha utveckling och lärande; vilket är svårt just inom industrin. Hon skulle önska att fler företag börjar titta på helheten. Att en maskinoperatör får möjligheter att utvecklas inom fler områden såsom planering och kvalité.

- Det som merparten gjort tjänstemannajobb av kan vi putta tillbaka delar av, så det blir mer innehållsrikt för medarbetarna i produktionen. Ge rätt personer mandat så att de blir en del av helheten och hitta varje persons why.

Det kommer alltid finnas de som inte vill ha utveckling. Som uppskattar stämpelklockan. Eva betonar hur viktigt det är att utmana dessa personer och ställa frågan varför fem gånger. Ibland kan varför koka ner i ett ”jag vågar inte” eller ”jag kan inte” och det är något som arbetsgivaren kan jobba med. Det är utveckling.


Hjärtefrågan
Arbetsmiljön är en klar hjärtefråga. Hennes upplevelse är att man även beskriver ledarskapet som en. Där drar hon liknelsen vid när man skriver fina policys; som man sen inte följer. Företagen måste hänga med för att attrahera nya medarbetare.

- Man tänker och man tror på ledarskapets vikt, men man agerar inte på det. Hade man agerat på det så skulle fler ha tid till att faktiskt vara ledare. För att förändra det så behöver cheferna mindre grupper.

Det var under ett styrelsemöte på 90-talet som Eva fascinerat hörde när bolagets VD bestämt slog fast att de inte kunde ha för många personer i ledningsgruppen. Hon insåg att det han egentligen sa, var att han inte ville ha personalansvar för så många medarbetare.

- Han reflekterade inte över att första linjens chef, som också satt vid bordet, hade 48 personer under sig. Tjugo år senare upplever jag att man fortfarande resonerar så. Produktionschefens anställda ses som en enhet där alla leds på samma sätt och har samma behov. Teamledarna är dedikerade och får ta ett enormt ansvar, utan att få så mycket tillbaka.


Chefskap på köpet
Ledarskapet har gått från auktoritärt och med väldigt litet handlingsutrymme, till mycket mer målstyrda grupper. Hon minns när hon själv arbetade som fräsare och neg fint när högsta chefen kom in i produktionen.

- Som tur är, så har vi det inte så idag. I många företag är man med och påverkar planen. Det är på rätt väg men det finns en hel del kvar att göra.

Genom åren så har hon sett att man ofta är mer chef än ledare inom industrin; generellt är man intresserad av teknik när man kliver på bolaget. Så chefskapet är något som fås på köpet. Evas favoritmoment under utbildningarna för chefer i produktionen är när deltagarna upptäcker sitt varför och sin ledarfilosofi. Hon vill bidra till att människor lär känna sig själva och får träna på det som är utmanande.


5 ledarutmaningar inom industrin

1. Grupperna 

De är alldeles för stora. Cheferna hinner aldrig utöva sitt ledarskap.

2. Kompetensen
Det finns en syn och prestationsångest över att man som första linjens chef ska kunna allt runt produktion eller logistiken. Precis som det var förr så ska man klättra sig uppåt. Idag behöver man inte det och det är på tiden att den synen försvinner så man nyttjar medarbetarnas kompetens. 

3. Tiden
En VD vill inte ha för många direktrapporterande, för då finns det ingen tid till annat. Samma gäller för första linjens chefer; om grupperna är för stora så finns det inte tid att leda. 

4. Svårighet att delegera.
Vem ska jag delegera till när alla andra har så mycket att göra? Den frågeställningen är vanlig men blir en felaktig snällhet. Man måste se delegering som ett lärande och som utveckling.

5. Dubbelt representantskap
Det är vanligt att man blir chef över kollegor. Det hanteras bättre och bättre men det är viktigt att man lär sig mer om det dubbla representantskapet.  

 

 

Läs mer om våra utbildningar 
Chef i produktion

Teamledarskap i produktion