MBA eller Executive MBA?

Se filmen

MBA eller Executive MBA?

Två bra alternativ för att stärka din managementkarriär är MBA och Executive MBA. Målgruppen skiljer sig dock åt mellan dessa utbildningar och om du hamnar på fel spår kan du behöva överge en stor investering. 

MBA Tidigt i karriären

Vilket program som passar bäst för dig beror på vilka mål du har med utbildningen. En MBA genomförs oftast under ett till två års tid med 100 % studietakt. Upplägget är designat utifrån att deltagaren har begränsad erfarenhet av arbetslivet. MBA är ett bra alternativ när man är tidigt i sin karriär; en examen kan då fungera som en biljett för att få en bra start och hamna på rätt väg till att så snabbt som möjligt nå sin drömroll. 

Executive MBA för erfarna ledare

En EMBA genomför man istället på deltid och kan vara ett bra alternativ om man har 8-10 års arbetslivserfarenhet. Många gånger har man tagit sig till en roll som man trivs med eller så han man kommit en bra bit på vägen. Man har också samlat på sig erfarenheter och vill bygga sig starkare i sin roll som chef eller ledare.

Syftet med en EMBA är då i regel annorlunda eftersom deltagarna dels vill ha en bekräftelse på att de löst uppgifter på ett bra sätt, dels vill de fördjupa sitt lärande och utöka sin verktygslåda. Här behövs både akademisk förankring såväl som praktisk tillämpningsbarhet.

Executive MBA för yrkesverksamma

Många som väljer att läsa en EMBA har en familj och ett tidskrävande arbete samtidigt som man vill hinna med en fritid. Ett effektivt EMBA program är därför designat utifrån deltagarprofilens förutsättningar.

MBA på fulltid

MBA program är istället uppbyggda utifrån ett mer traditionellt förhållningssätt till lärande. Föreläsningar genomförs i regel dagtid och schemat är mindre flexibelt. På grund av detta krävs det nästan alltid att deltagaren tar uppehåll från sitt arbete för att ägna sig åt sina studier.

MBA ger teoretisk expertis på snävare områden

MBA program tenderar att mer behandla specifika delar, till exempel marknadsföring eller finans; du vill specialisera dig inom ett område så att du kan bidra med en spetskompetens inom företaget, för att i nästa steg exempelvis kunna leda ett team inom det området.

Executive MBA ger mer strategiskt helhetsperspektiv

Executive MBA-program har istället ett strategiskt perspektiv på verksamhetsledning. Du har jobbat upp en spetskompetens och ingår i en ledningsgrupp. Att få ett brett perspektiv på verksamhetsledning och att få utbyta erfarenheter med andra chefer är då viktigt för att du ska kunna bidra med ett helhetsperspektiv.

Ladda ner PDF om vår Executive MBA: