Covid-19 FAQ

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att du som deltagare känner dig trygg när du deltar på våra utbildningar eller vistas i våra partners miljöer. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit trygghetsåtgärder tillsammans med våra partners, för att kunna erbjuda en säker lärandemiljö för dig och minska risken för smittspridning.


Vilka möjligheter har jag till social distansering i lokalerna?

Under samtliga sittningar i sal är det minst 1,5 meter mellan varje person, därav att vi bokar större föreläsningssalar än vanligt. Vid måltider är avståndet minst 1 meter i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mötesanläggningen säkerställer att all personal, både anställda och inhyrd, har tagit del av och utbildats i rutinerna så att de kan vidmakthålla säkra mötesplatser på ett likartat sätt oavsett vem som jobbar. Mötesanläggningen har en utsedd person som informerar hur de arbetar med Covid-19 och meddelar vem som är kontaktperson för Covid-19 under respektive genomförande.

Hur hanteras måltiderna under internat och dagutbildning?

Under sittning vid måltider är avståndet minst 1 meter i linje med FHM:s rekommendationer. Det serveras tallriksmåltider under lunch och middag. Det finns alltid tillgång till handsprit i lokalerna, och skyltar som påminner om handhygien och att hålla avstånd.

För dig som vill undvika att ta mat vid frukostbuffén finns möjlighet att få en tallriksservering av personalen alternativt att hämta frukosten på egen hand före ordinare serveringstid. innan frukosten öppnar.

Hur säkerställer ni god ventilation i lokalerna?

I utbildningssalen kan man vädra eller på annat sätt säkerställa en bra ventilation i lokalen.

Hur undviker ni trängsel på mötesanläggningarna?

De gånger det eventuellt kan uppstå trängsel är vid måltider och fikaraster. Därför planerar anläggningen noga dessa tillfällen och hålltider så att man kan säkerställa distans, något som fungerat väldigt väl då lokalerna och allmänna utrymmen är rymliga.

Vad innebär en COVID certifierad mötesanläggning?

Här kan du läsa vad som ingår i certifieringen på två av våra partners hemsidor Bergendal och Skogshem & Wijk.

Vad har ni för rutiner på plats om en deltagare blir sjuk under utbildningen?

Om en deltagare under utbildning uppvisar minsta symptom ska hen informera kursledaren och omgående distansera sig från övriga. Deltagaren får inte vistas i salen eller övrigt område utan behöver isoleras i sitt rum och ta sig hem för karantän. Våra partners har uppsatta rutiner och informerar alla deltagare under respektive utbildning om vad som gäller.

Vad händer om jag blir sjuk?

Blir du sjuk är det viktigt att du stannar hemma och tar kontakt med oss. Det är av yttersta vikt att vi tillsammans minskar smittspridningen.

Kan jag delta på utbildning på distans om jag inte ha möjlighet att gå fysiskt?

Nej, den möjligheten finns inte. Vi genomför inte fysiskt och distans vid samma tillfälle då vi valt att erbjuda två olika leveransformat. Formaten är framtagna för att leverera bästa möjliga pedagogik och transfereffekt för dig som deltagare, så att du ska få så mycket som möjligt ut av din utbildning. Du kan självfallet välja att boka om dig till distans och ska då vara medveten om att datum och utbildningsupplägg skiljer sig åt.

Hur förhåller ni er till reglerna på 8 personer för offentliga sammankomster?

Mgruppen är ett privat utbildningsföretag som erbjuder kompetensutveckling för anställda. Det innebär att vi inte omfattas av lagen för offentliga sammankomster. Utbildningar får genomföras i moment som bäst lämpar sig att utföras genom fysiska möten medan andra delar kan utföras på distans. Du kan själv läsa om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.