Skräddarsydd ledarutveckling med Mgruppen. Anpassade ledarskapsutbildningar och ledarskapsutveckling för organisationer.

Företagsanpassad utbildning

Syftet med företagsanpassade utbildningar är att skapa bestående värden. Vi skräddarsyr  insatsen efter våra kunders och våra deltagares unika behov. Det kan handla om att stödja och underlätta pågående förändrings- och utvecklingsarbete eller att mer allmänt höja kompetensnivån i organisationen.

Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops, allt beroende på situation, behov och målgrupp. Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper – till exempel; företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsteam, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare.

 • För dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande funktion i ett arbetslag. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m. För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • Utbildningen riktar sig till chefer, ledare, nyckelpersoner, projektledare eller konsulter som driver ett förändringsarbete. Du vill lyckas bättre med att driva, leda och kommunicera förändring.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 2 dagar
  • Pris: 66 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För dig som mer eller mindre ofta har en nyckelfunktion som ledare av eller deltagare i projekt. Du får verktyg och metoder för strukturerat projektarbete. Du har kanske redan sedan tidigare en grundläggande ledarskapsutbildning i ryggen.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För chefer, ledare och verksamhetsledare som vill utveckla sin retoriska förmåga i det personliga ledarskapet och i sina presentationer. Du har antagligen en grundläggande erfarenhet som chef eller ledare men utbildningen vänder sig till alla i organisationen med en ledande roll.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 2 dagar
  • Pris: 70 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För dig som vill utveckla och fördjupa ditt personliga ledarskap och skapa resultat genom andra. Chefer och ledare som vill lära sig en mer samarbetsinriktad och mindre reaktiv ledarstil i syfte att öka ansvarstagande och initiativförmågan hos medarbetarna.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer.

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA

Verktyg

Vi använder endast etablerade verktyg/instrument i enlighet med de riktlinjer och krav som finns. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna i de instrument som används som SLII®, MBTI, ID, GDQ, 360° m.fl. Skulle det vara så att vi inte har ett instrument i vår ”repertoar”, certifierar vi oss gärna i instrument som kunden väljer att använda.

Våra konsulter

Förutom våra programansvariga som samtliga har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, underhåller vi ett nära samarbete med ett stort antal specialister inom ledarskap. 

Läs mer om våra utbildningsledare & konsulter >>

Alla nivåer inom organisationen

Vi levererar kontinuerligt utbildningar på samtliga nivåer: Nya chefer & ledare, erfarna ledare & mellanchefer, samt verksamhetsledare och ledningsgrupper. Därför kan vi hjälpa till med ledarskapet i hela er organisation. Det betyder att vi tillsammans kan skapa och vidareutveckla en gemensam ledarkultur och ett gemensamt språk för chefer & ledare inom er organisation.

Be oss kontakta dig

*Läs hela integritetspolicyn här.