Företagsanpassade utbildningsinsatser

Skräddarsy utbildningsinsatsen efter era unika behov
Skapa bestående värde

Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops, allt beroende på situation, målgrupp och behov. Utbildningarna genomförs även på distans. Vår pedagogik är utvecklad för att skapa effekt oavsett i vilket format utbildningen genomförs.

Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper -till exempel, företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare.

För att uppnå bästa effekt jobbar vi med Blended learning där aktiviteter blandas för att uppnå önskad lärtransfer. Det innebär att du får en överblick på hela utvecklingsprocessen och blir påmind på det sätt som passar dig som deltagare. Att se hur vardag och klassrum hänger ihop för bättre effekt.  

Läs mer om hur vi arbetar med digitala förstärkare

 

Kunderna har ordet


 

Inissions skräddarsydde program för alla chefer och ledare

På Inission hade man satt upp långsiktiga och ambitiösa mål för framtiden. Utmaningen låg i att man som ung orgsaniation ville mycket men saknade ledarerfarenheten. Tillsammans med Mgruppen skräddarsydde de sin ledarutveckling för alla chefer och ledare i organisationen.

 

Momentums VD berättar om samarbetet med Mgruppen

När man Momuntum Industrial tittade på ledarskapsutbildning kom man fram till att det var bättre att ta extern hjälp. För att säkerställa att det blev rätt fick Öjvind Sterner, Senior ledarskapskonsult, hålla utbildning med ledningsgruppen innan de fattade ett beslut.

Läs mer

Thomas Åström

"Ledarskapsprogrammet har gett oss nya synsätt och beteenden. Det stärker oss i vardagen men också för att klara de utmaningar vi har på lång sikt."

Thomas Åström Chief Lean Officer, Inission

Whitepaper: lönar sig ledarutveckling?


Ta reda på vad forskningen säger om vad som ger bestående effekt.


 

Tycker du att det är svårt att hålla nödvändiga samtal på distans?

Du är inte ensam. Vi skräddarsyr utbildningar för att du som ledare ska känna dig trygg i att hålla nödvändiga samtal på distans.

 

Mer information

Exempel på uppdrag

Programmen kan bestå av delar från våra öppna utbildningar eller vara helt företagsanpassade. Ett vanligt upplägg är att vi arbetar parallellt med flera nivåer i organisationen, från ledningsgrupp till första linjens chefer. Nedan hittar du några av de uppdrag vi arbetat med under senare tid.

 • Att leda på distans
 • Grundläggande chefsprogram för nya chefer.
 • Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer.
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Träna ledare i ett gemensamt ledarverktyg (t ex MBTI , Coaching, Change Management etc.).
 • Att få chefer att leda och utveckla sin enhet mot satta mål.
 • Att stödja chefer att använda vision, strategier och värderingar som styrmedel.
 • Att skapa en gemensam projektkultur samt utveckla och träna projektledare och projektmedarbetare.
 • Ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer i koncernen.
 • Utveckla det personliga ledarskapet i linje med visioner och värderingar.
 • Skapa en gemensam projektkultur och tränaprojektledare och projektmedarbetare.

Ta del av våra kunders erfarenheter

Coaching

Personligt anpassat ledarstöd, även kallat coaching, är en möjlighet att utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar. Det är ditt jobb att motivera, inspirera och skapa resultat. När du växer som ledare kommer din organisation att växa med dig.

Tillsammans med en erfaren ledarutvecklare eller coach så får du möjlighet att reflektera kring ditt ledarskap och hur du kan ta ansvar för att ta din verksamhet vidare. Som att ha en personlig tränare i ledarskap – det gör dig starkare och skapar resultat.

Läs mer om coaching >>

Verktyg

Vi använder endast etablerade verktyg/instrument i enlighet med de riktlinjer och krav som finns. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna i de instrument som används som MBTI, ID, GDQ, 360° m.fl. Skulle det vara så att vi inte har ett instrument i vår ”repertoar”, certifierar vi oss gärna i instrument som kunden väljer att använda.

Våra konsulter

Förutom våra programansvariga som samtliga har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, underhåller vi ett nära samarbete med ett stort antal specialister inom ledarskap. 

Läs mer om våra utbildningsledare & konsulter >>

Här kan du ladda ner Mgruppens samlade erbjudande


 
 • Utbildningen riktar sig till chefer, ledare, nyckelpersoner, projektledare eller konsulter som driver ett förändringsarbete. Du vill lyckas bättre med att driva, leda och kommunicera förändring.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 2 dagar
  • Pris: 66 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För dig som mer eller mindre ofta har en nyckelfunktion som ledare av eller deltagare i projekt. Du får verktyg och metoder för strukturerat projektarbete. Du har kanske redan sedan tidigare en grundläggande ledarskapsutbildning i ryggen.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För chefer, ledare och verksamhetsledare som vill utveckla sin retoriska förmåga i det personliga ledarskapet och i sina presentationer. Du har antagligen en grundläggande erfarenhet som chef eller ledare men utbildningen vänder sig till alla i organisationen med en ledande roll.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 2 dagar
  • Pris: 70 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För dig som vill utveckla och fördjupa ditt personliga ledarskap och skapa resultat genom andra. Chefer och ledare som vill lära sig en mer samarbetsinriktad och mindre reaktiv ledarstil i syfte att öka ansvarstagande och initiativförmågan hos medarbetarna.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer.

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande funktion i ett arbetslag. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m. För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA

Be oss kontakta dig