Lyckas med nödvändiga samtal - trots distans

I en tid där vi i mindre utsträckning möter våra medarbetare i det fysiska och väldigt mycket av vår kontakt har flyttats till skärm och distans, krävs andra förhållningssätt för att lyckas genomföra nödvändiga samtal. Om vi normalt drar oss för nödvändiga samtal, blir det lätt att skjuta upp ytterligare. Vi hör att behovet av att ha dessa samtal är stort av våra kunder.

För vem?

Distansutbildningen riktar sig till dig som har en ledande roll och som kommer att behöva hålla individuella samtal på distans. Inga särskilda förkunskaper krävs för att kunna delta.

Innehåll

Vi ger dig praktisk träning och verktyg för att hålla i kvalitativa och känsliga samtal på distans. Som deltagarna tar du med sig egna utmaningar och exempel på samtal. Gruppen med deltagare kommer vara liten för att alla ska få tid att träna på sina samtal med utbildaren.

Målsättning med utbildningen

Efter genomförd utbildning är vårt mål att du ska känna dig tryggare med att genomföra nödvändiga och svåra samtal digitalt på distans.

Ämnen vi hanterar i det digitala samtalet

• Skapa kontakt 
• Hantera motstånd
• Skapa tillit
• Engagera
• Få till dialog
• Digitalt eller Fysiskt möte - vad skiljer?

Utbildare

skådespelare

 

Ewa Carlsson är i grunden skådespelare och din motpart i utbildningen. Ewa bidrar till chefer och ledares utveckling i många av Mgruppens ledarskapsprogram. Genom att träna befäster du lärandet på personlig nivå.

Praktisk information

Distansutbildningen hålls digitalt via videoverktyget Zoom.

När
Vi uppdaterar nya datum inom kort.

Pris
3.900 kr ex. moms

Anmäl dig genom att kontakta oss