Se filmen

Advisory Board & Rådgivningstjänster

Mgruppens Advisory Board och dess Advisors bidrar till hållbar innovation och tillväxt i samhället genom att stödja och stärka ledare och ledningsfunktioners förmåga att skapa värden, position och konkurrenskraft samt mänsklig utveckling. I samarbeten får vi lärande att leda till nya resultat.

Mgruppens Advisory Board

I samarbete med, eller som deltagare på, Mgruppen program har du mött många inspirerande och erfarna föreläsare, rådgivare med erfarenhet att tillämpa kunskap, verktygslåda samt åstadkomma utveckling. Du bär fortfarande på upplevelser och en plattform av kunskap för utveckling och innovation. Du söker tillämpning och att få det att hända.

Mgruppens Advisory Board förmedlar expertis, och bidrar med erfarenheter och inspiration till dig som utifrån egna utmaningar, engagemang och hunger att lära dig mer har investerat pengar i utbildning som utvecklar din egen kunskap och förmåga.

När ditt engagemang för utveckling och och din organisations utmaningar möter extern kunskap, erfarenhet och där vilja till vägledning utgår från en bred och användbar verktygslåda skapas möjligheter till nya värden ur givande samarbeten. Här finns potential och förmåga att gemensamt få saker att hända.

Bakgrund

Du som kund hos Mgruppen har investerat pengar i dig och din organisation, i kunskap och din verktygslåda. Du har redan relation till de rådgivare som förmedlat kunskap, inspirerat till tillämpning och din egen utveckling. Det har givit dig värdefulla upplevelser och relationer.  

Mgruppens Advisory Board investerar från 2021 och framåt tid, pengar och aktiviteter i vidareutveckling av din förmåga och fokuserar på tillämpning och resultat av det du lärt dig. Vi investerar i rådgivning, och då rådgivningen ofta leder fram till ett genomförande har vi även möjlighet att stötta dig som kund genom råd, kompetensförstärkning och aktivitetsstöd. 

Tillsammans kan vi sprida kunskaper och utveckla beteenden i vidare perspektiv med aktiviteter och prestation som förflyttar din verksamhet till nya resultat. Vi stödjer ditt genomförande! 

Din framgång är vår framgång!

Advisory Board - Övergripande mål

Vi utmanar och stimulerar samarbeten som…

 • Förenar interna och externa generalisters och specialisters kunskap, erfarenheter och lärdomar
 • Etablerar nyfikenhet och innovationskraft att anta utmaningar utifrån beprövade metoder och nya insikter
 • Bidrar till strategisk, praktiskt och hållbar utveckling som syns i en hel verksamhet och dess affär
 • Fokuserar det synliga resultatet genom individers beteende och organisationens prestation
 • Stimulerar, utmanar och hjälper ledare att hantera komplexitet och verka i förändrade förutsättningar med nya relationer i rörliga nätverk

Våra Advisors


Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du vill ta del av hur vi arbetat med andra kunder kring deras utmaningar. Inom vårt Advisor nätverk finns en stor erfarenhet av att arbeta med stora och små företag inom både privat- och offentlig sektor. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och vill gärna höra mer om dina- eller din organisations utmaningar.

Den av våra Advisors som har mest erfarenhet av den aktuella frågan kommer att kontakta dig inom kort för en förutsättningslös diskussion.

För att vi på bästa sätt skall kunna matcha dina behov med rätt Advisor är vi tacksamma om du i ditt mail till oss beskriver följande:

 • Vilken typ av verksamhet gäller det?
 • Din befattning?
 • Vad är ditt uppdrag?
 • Hur länge har du varit i rollen?
 • Vad har du för utmaningar som du vill diskutera med oss?
 • Dina kontaktuppgifter
 • Hur vill du bli kontaktad?
 • När passar det dig att höras?

Kontakta oss

Handlingsplanen - för dig och organisationen

All utveckling börjar med personliga ställningstaganden och egen handling. Vilken handlingsberedskap har du och och dina kollegor i ledningen?

 1. Skapa en handlingsplan -  Du som ledare måste skapa en förståelse samt motivation för uppgiften - d.v.s. din "handlingsplan"
 2. Förankra handlingsplanen i ditt team - Handlingsplanen måste förankras hos med medarbetarna. Målet är att få dem inspirerade och vilja genomföra handlingsplanen tillsammans med dig
 3. Gemensam förståelse för uppgiften - Teamet måste ha en samförståelse om utmaningen och tillsammans fatta beslut om tillvägagångssätt m.m.
 4. Genomförandet - Handlingsplanen skall sedan sättas i verket och hela organisationen måste då "gå i takt"
 5. Ledning och styrning - Ledningen allokerar resurser och genomför aktiviteter med organisationen
 6. Uppföljning -  Tillsammans med teamet genomför ni regelbunden uppföljning - behöver vi koordinera eller korrigera?

Tjänster genom Advisory Board

Via Advisory Board har Mgruppen en bred portfölj av expertis vilket innebär att vi kan erbjuda följande tjänster:

 • Event - Publikt event som vi planerar tillsammans med kunden.
 • Rådgivning och mobilisering - Rådgivande supportflöde som genomförs av en eller flera Advisors inom ramen för supportflödet. Rådgivningen kan leda till identifiering av ett större behov. Rådgivning till en eller flera personer initialt eller över tid. Offereras som abbonemang eller avropsavtal.
 • Förstudie med rekommendation - En förstudie genomförs av en eller flera Advisors enligt gemensam metod och till fast pris. Omfattningen är kompakt och i ett begränsat tidsintervall. Förstudien utmynnar i en kortfattad rapport med handlingsplan och uppskattad ROI. Offereras som uppdrag eller paketerat erbjudande.
 • Analys och design av förflyttning - Projekt eller program för förberedelser av aktiviteter, förutsättningar och genomförande för att åstadkomma önskad förflyttning. Definiering av KPI:er och effekter. Offereras med identifierad grupp av Advisors eller extern partner. Offereras som uppdrag eller paketerat erbjudande.
 • Ledningsstöd och genomförande - Advisors erbjuder rådgivning och stöd till ledning i bolagsledning, kravställning och förändringsarbete. Processledning av strategiarbete. Kan offereras som ett abonnemang eller avrop.
 • Verksamhetsstöd och genomförande - Rådgivning och stöd samt tillförsel av kompetens och verktyg till ledande personer, arbetsgrupper vilka har ansvar för genomförande. Offereras som avropsavtal.
 • Resurser i utvecklingsinitiativ - Vid behov finns Advisors eller externa partners tillgängliga som resurser i utvecklingsinitiativ. Offereras som abonnemang, avrop, löpande räkning eller projektavtal.
 • Assesment och utvärdering - Design, datainsamling och analys med råd till ledning. Offereras som uppdrag. Eventuellt produkter som köps in och används som en del av utvärderingen.

Webinar med Advisory Board


Webinar: Strategiverkstad

| 15 april  14:30-16:30 |

I strategiverkstaden möter du några av Mgruppen Advisory Boards medlemmar och tillsammans tar vi din aktuella utmaning och frågeställning ett steg vidare i konkretisering, så att du från verkstaden kan ta med dig de första stegen i en handlingsplan.

Läs mer

Vad är på gång?

Mgruppens Managementtjänster & Advisory Board är något som vi utvecklar tillsammans med våra kunder. Här kan ni följa vad som är på gång och vilka aktiviteter som är inbokade framöver

 • 15/4 Webinar: Strategiverkstad
 • 6/5 Webinar: Operational Excellence
 • 25/5 Webinar: Flow  - fyll individ och organisation med nödvändig energi för operativ eller strategisk framgång