Anette Svingstedt

Anette Svingstedt (filosofie doktor) har en doktorsexamen i tjänstevetenskap (service studies) vid Lunds universitet. Under de senaste åren har hon varit verksamhetschef, prefekt, vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. I dag arbetar hon som lärare och forskare vid samma institution.

För 15 år sedan gjorde Anette en karriärvändning och påbörjade en forskarutbildning vid Lunds universitet, och disputerade 2012 på en avhandling om hur olika typer av verksamhetslogiker påverkar det som händer i ett kundmöte. Sedan tidigare hade Anette en tjugoårig erfarenhet som chef i olika företag inom reseindustrin och besöksnäringen. Dessutom har hon varit delägare och hotelldirektör i hotellkedjan Prize Hotel, och varit verksam som delägare och VD i reseföretag inriktat mot exklusiva konferensresor.

Anette har sedan disputationen forskat om hållbarhet och tjänster, digitalisering i handeln och ledarskap i tjänsteverksamheter. Hon undervisar huvudsakligen på teman som organisation och ledning med ett tjänsteperspektiv. Just nu skriver Anette tillsammans med en forskarkollega en bok på temat strategiskt lyssnande.

Hennes styrka är att hon har en unik kompetens som vilar på både vetenskaplig kunskap och praktisk erfarenhet. Hon kan bidra med kunskap om hur man i organisationer kan arbeta strategiskt med en kundorientering genom att etablera ett helhetsperspektiv på frågor som att:
• utveckla servicestrategier
• öka servicekvaliteten
• skapa lönsamhet med ett tjänsteperspektiv
• implementera tillitsbaserad styrning, relationsorienterat ledarskap och medarbetarskap.

Anette är en uppskattad föreläsare och har en gedigen erfarenhet av att utveckla och hålla i utbildningar både inom akademin och för organisationer. Hon kan kombinera teori och praktik och ser det som sin uppgift att på ett pragmatiskt sätt skapa förståelse för mer komplexa teorier. Under många år har hon arbetat som konsult i en mängd olika organisationer både privata och offentliga.

Som medlem i Mgruppens Advisory Board kan Anette bidra med inspiration och kunskap om servicestrategier och ge stöd för att utveckla och stärka kvalitetsarbetet. Samtidigt hoppas hon kunna få idéer och uppslag till ny forskning av de organisationer jag möter.

Kontakta Anette