Erik Ringqvist

Erik Ringqvist - VD på Aquity Nordic AB, har mer än 25 års erfarenhet av effektivisering av affärsverksamhet genom IT. Erik har arbetat med system- och processutveckling, både som projektledare och beställare.

Erik har erfarenhet av att arbeta genom ledningsgrupper och styrgrupper för att genomdriva förändringar. Han har god förståelse och erfarenhet av operativ ledning i såväl linjeroller som i projektroller.

Erik har en examen med inriktning på Finansiell Ekonomi från HHS och kompletterande utbildning inom Information Management.

Inom Mgruppen Advisory Board finns utrymme att dela erfarenheter, lära av andra och en möjlighet att bidra till varaktiga resultat.

I samarbetet med Mgruppen erbjuder Erik stöd till organisationer som vill omsätta den egna affärsstrategin till praktiskt förändringsarbete.

Kontakta Erik