Gunnar Åkesson

Gunnar Åkesson - Hans nyfikenhet och kunskapstörst driver honom att ständigt lära mer om företagandets villkor och ledares vardag. Vad avgör om strategier blir framgångsrika eller inte i affärsverksamhet? Hur bemästrar ledare de stora utmaningar som är förknippade med strategi- och utvecklingsarbete i organisationer? Och vad driver dessa personer att orka genomföra tuffa förändringar i syfte att nå önskade mål? Detta är exempel på frågeställningar som Gunnar intresserat sig för i både teori och praktik.

Gunnar är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm där han forskade om strategi- och ledningsarbete i stora organisationer. Han har drygt 30 års erfarenhet av affärs- och ledarutveckling och av att bygga och leda ledarutvecklingsprogram. Hans fokus ligger på längre skräddarskydda ledarutvecklingsinsatser, workshops för styrelser och ledningsgrupper samt handledning av grupper och nyckelpersoner.

Gunnar är certifierad för utvecklingsinstrumenten Myers Briggs Type Indicator (MBTI), FIRO-B och Extended DISC. Eftersom han ständigt sökt nya utmaningar har han arbetat med olika typer av grupper; unga chefer, mellanchefer, verksamhets- och koncernledningar samt styrelser. Några exempel på företag Gunnar har arbetat med är AstraZeneca, Posten, Bonnier, Atle (numera 3i), Orkla, Luftfartsverket, Länsförsäkringar och Ernst & Young.

Under åren 1990-96 var han knuten till Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm som programansvarig. Därefter följde drygt fem år vid IFL – Institutet för företagsledning – där Gunnar verkade som programansvarig och dessutom ledde ett affärsteam.

Under de senaste 15 åren har Gunnar samarbetat med Mgruppen i olika utvecklingssammanhang. Han har för Mgruppens räkning genomfört bland annat skräddarsydda ledarutvecklingsprogram och workshops för ledningsgrupper. Han ingår sedan mer ön 10 år i EMBA-teamet på Mgruppen och programleder Master of Finance. Att vara medlem i Advisory Board utgör en naturlig plattform för att fortsätta och fördjupa relationen med tidigare deltagare i Master of Finance. Det är något han ser mycket fram emot.

Kontakta Gunnar