Malin Dohlwitz-Strindlund - Senior Advisor

 

Malin Dohlwitz-Strindlund har en fil kand i företagsekonomi från Lund. Hon är en målfokuserad, engagerad, visionär ledare med en gedigen kunskap inom ekonomi och affärsutveckling.

Sedan 1997 har hon varit ledarskapscoach till många framgångsrika ledare och chefer inom näringslivet, politiken, stat och kommun samt ägarledda bolag i Sverige och internationellt. Med sina 24 år i coachbranschen är hon en av de första coacherna i Sverige och har varit med att utvecklat coachingen nationellt.

Hon driver CoachPower Sweden AB tillsammans med Örjan Strindlund. CoachPower fokuserar på Business, Ledarskap och Välmående vilket innebär att det ska löna sig även ekonomiskt att ta in Malin som ledarcoach i organisationen.

Att sätta tydliga och stretchande mål som alla i organisationen känner till och jobbar för är en utmaning i de flesta företag. Konsekvensen av otydliga eller inga mål alls skapar stress och frustration eftersom de aldrig nås. Malin börjar alltid med att tydliggöra målen och utifrån det ses organisationen över så att rätt person är på rätt plats för att nå mål och vision.

Högt välmående och att alla i organisationen gör det de är bäst på är andra förutsättningar för att nå mål snabbt, effektivt, enkelt samtidigt som det är kul att gå till jobbet. Dessutom ökar lönsamheten med välmående medarbetare.

Malin lever som hon lär och på fritiden tränar hon löpning, styrketräning samt yoga. Hon och hennes man Örjan har 5 gemensamma barn i åldrarna 13-22 år.

Malin har ett stort samhällsengagemang och för att åstadkomma förändring är hon aktiv i politiken både som ledarcoach till b la Annie Lööf sedan 2006 och som fritidspolitiker för Centerpartiet Värmdö. Hon brinner för små och medelstora företagare, klimatet samt barn som inte passar in i den fyrkantiga skolmallen.

I Mgruppens Advisory Board bidrar Malin med ledarcoaching både individuellt och i större projekt där ett tydligt ledarskap behövs för att nå önskade resultat.

Kontakta Malin