Petter Salomonsson

Petter  Salomonsson - har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar och framgångsrikt entreprenörsskap de senaste 15 åren. Han har bred erfarenhet av att arbeta med styrelser, som VD, affärsområdeschef, utvecklingschef och som Agile coach - alltid med fokus på affärsnyttan av att realisera bolagens fulla potential, ofta benämnt som Operational Excellence.


Han har bred erfarenhet från branscher som finansiell industri, FMCG*, MedTech, energiteknik och IT-verksamhet. Han är mycket uppskattad för sin breda erfarenhet och enastående kompetens inom affärsdrivet ledarskap, IT-utveckling och försäljning. Petter har erfarenhet från såväl stora internationella bolag som små nystartade företag.

Petter strävar naturligt efter att förbättra effektiviteten genom att identifiera, visualisera och eliminera flaskhalsar och underpresterande processer.


Han har lång erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot och där med av styrelsearbete och styrelsestruktur för koncern och riskkapitalbolag. Från ägardirektiv till VD-direktiv och allt där emellan.

Mgruppen Advisory Board skapar utrymme och möjligheter att dela erfarenheter och lära av andra. Det är en miljö som ger möjlighet att bidra till att realisera personers och bolagens fulla potential.

Petter erbjuder tillsammans med Mgruppen stöd till styrelser, organisationer och personer som vill identifiera sina möjligheter omsätta affärsstrategin till ett konkret och praktiskt förändringsarbete.

*Fast Moving Consumer Goods

Kontakta Petter