Mgruppen Learnifier

Logga in på Mgruppen Learnifier

Du som går ett av våra program med Learnifier ska ha fått en personlig inbjudan en månad före programstarten. Där hittar du en länk som du kan använda för att logga in första gången och välja ett lösenord. Därefter kan du komma åt portalen härifrån med samma inloggningsuppgifter.

Till portalen

En digital lärportal

Mgruppen Learnifier är en digital lärportal, LMS (learning management system) för våra ledarutvecklingsprogram. Syftet med portalen är dels att säkerställa rätt information, men också att förlänga lärandet och säkerställa hög effekt. I varje steg av lärprocessen, dvs före, under, och efter programmet, får du administrativ information och ett antal uppgifter kopplade till programmet. Portalen gör det också möjligt för oss att erbjuda allt utbildningsmaterial på en central och lättåtkomlig plats. Vi kan även erbjuda digitalt material i form av film och e-learning inom Mgruppen Learnifier.

Vi vill förbättra resultatet & förenkla för deltagaren 

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att hämta information och material kring programmet, och samtidigt bjuda in till en fördjupad dialog med dina kurskamrater. Syftet med den digitala plattformen är att förenkla för dig som deltagare;  att förstärka ditt lärande och din utveckling genom våra program.

Accelererad utveckling

Vår filosofi är att ledarskap är ett lärande för livet. Vi vet att en majoritet av det du lär dig, får du genom erfarenheter på din arbetsplats. En kurs eller ett ledarprogram kan däremot fungera som initierande kraft för dig att ta nya tag och våga tänka i nya banor. 

Applicera nya kunskaper

För att befästa och vidareutveckla den mentala inspiration du får under ett ledarprogram, behöver du förlänga lärandet och införliva det med din vardagliga yrkesroll. För att du ska utveckla nya värdeskapande beteenden, behöver du fortsätta pröva och applicera nya färdigheter och idéer på din arbetsplats. Det är därför viktigt att din organisation ger dig möjlighet och utrymme att göra det. 

Förläng lärandet

Forskning har visat att när vi förlänger tankeprocesserna kring lärandet över tid, uppnår vi en mycket högre effekt. Därför arbetar vi genom Learnifier med en medveten process att ge våra deltagare större utrymme till passiv reflektion över längre tid. Det gör vi genom att dela ut enkla uppgifter både före, under och efter ett ledarprogram.

Involvera din organisation

Vetenskap har också visat att de som drar mest nytta av en utvecklingsinsats är de som får ett starkare stöd från en chef eller mentor på sin arbetsplats. Om din chef är engagerad i vad du vill uppnå med ett utvecklingsprogram är chansen stor att du kommer känna en betydande nytta av satsningen.