Allmänna villkor

Vid anmälan till Mgruppens öppna program gäller följande allmänna villkor.

Reservation för förändringar
Mgruppen förbehåller sig rätten att kunna ändra datum och eller leveransformat utifrån förändringar som uppkommer genom myndigheter eller annan tredje parts beslut som inskränker på möjligheten att genomföra utbildningen i dess ursprungliga format.
Om något program inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp programstarten eller ställa in. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare till programledaren. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande programledare, lokal, litteratur, etc. Mgruppen svarar inte för kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttat, ändrat eller inställt program.

Bekräftelse
När en anmälan tagits emot skickas en bekräftelse per post eller e-mail till deltagaren. 

Kallelse
Senast fyra veckor före programstart skickas en kallelse per post eller e-mail till deltagaren med uppgifter om tid, plats och övrig information inför programmets genomförande.

Program i internatform
Alla program som genomförs i internatform förläggs till en anläggning i eller nära den stad som anges vid respektive starttillfälle. Vissa aktiviteter är förlagda till kvällstid. I samband med anmälan reserverar vi en internatplats. Kostnaden för kost och logi tillkommer och faktureras separat av respektive konferensanläggning efter varje programdel. Konferensanläggningen tillämpar avbokningsregler enligt gällande branschpraxis, se nedan.

Program under dagtid
Programmen pågår mellan ca 8.30 – 16.30. Priserna som anges avser program, dokumentation och måltider.

Individuell coaching
Bokas som en serie samtal om 3, 6 eller 10 tillfällen á 1-1,5 timme under 6-18 månader. Tid och plats för möte enligt överenskommelse med respektive coach. Eventuellt förhinder till avtalat möte meddelas minst 48h före avtalad tid, om inte anses tillfället förbrukat. Priserna som anges avser samtal och eventuell dokumentation.

Ett program är en helhet
De program som genomförs i flera delar skall betraktas som en helhet och skall också med hänsyn till pedagogiken fullföljas som en helhet.

Fakturering

Avgiften för programmet faktureras i samband med anmälan med 30 dagars betalningsvillkor.
Vid anmälan senare än 30 dagar före programstart gäller att betalning skall ske senast dagen före programstart.
Moms tillkommer på angivna programavgifter.

Avbokning

Anmälan är bindande och vid eventuellt förhinder att delta i programmet skall detta omgående skriftligen meddelas oss. Deltagarens organisation har rätt att nyttja den bokade platsen för annan person.

Vid av- och ombokning: Chef- och ledarutbildning
… senast 29 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften.
… 28–14 dagar före programstart återbetalas 50 procent av programavgiften.
… 13-0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift.

Vid av- och ombokning: Executive Development
… senast 29 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften.
… 28–14 dagar före programstart återbetalas 50 procent av programavgiften.
… 13-0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift.

Vid av- och ombokning: Executive MBA program
… senast 59 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften. 
… 58–29 dagar före programstart återbetalas 50 procent av programavgiften. 
… 28-0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift.

Deltagaren ansvarar för att avboka sin eventuella internatplats på konferensanläggningen, samt täcka eventuella kostnader till följd av att den avbokas. Konferensanläggningen tillämpar branschregler vad gäller av- och ombokningar, innebärande att om av- eller ombokning sker senare än åtta till fyra (beroende på anläggning) veckor före ankomst, medför detta en kostnad för deltagaren. Av- eller ombokning sker direkt till respektive konferensanläggning.

Avbokningsskydd
Du kan köpa ett avbokningsskydd som gäller om du själv blir akut sjuk eller drabbats av olycksfall. Om du behöver avboka av dessa skäl återbetalas hela programavgiften undantaget kostnaden för avbokningsskyddet. Läkarintyg krävs! Du behöver inte heller betala utgiften för konferensanläggningen. Kostnaden för avbokningsskyddet framgår då du anmäler dig. Har du påbörjat ett program, blir sjuk och har avbokningsskydd och sjukintyg erbjuds du ombokning utan kostnad till ett senare program eller återbetalning motsvarande de programdelar du inte kommer att utnyttja.