Effekter av ledarutveckling

Chefs- och ledarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring. Att få nya perspektiv, förståelse och ny kunskap är en början. Men det väsentliga är hur ledarskapsträningen positivt kan bidra till att uppfylla organisationens mål och skapa bestående effekt för både deltagare och organisation.

Ledarskap sker i en samskapande process mellan ledaren, de som ska ledas och det sammanhang som ledaren verkar i. Ett gott ledarskap är inte en egenskap eller medfödd talang. Ledarskap kan utvecklas genom att lära, göra, reflektera och få återkoppling från omgivningen.

När vi designar utvecklingsinsatser för ledare och chefer utgår vi från vår långa och beprövade erfarenhet tillsammans med forskning om vad som skapar effekt av ledarutveckling. Våra ledarskapsutbildningar och utvecklingsinsatser innehåller alltid nedanstående delar.

Chefsinvolvering

Att involvera närmsta chef före, under och efter medarbetarens utbildning skapar högre effekt. Därför stöttar vi deltagaren med att ha ett samtal med sin chef liksom att bjuda in deltagarens chef till Chef och ledarforum där vi går igenom vad utbildningen går ut på och hur chefen kan stötta för större effekt.

Behovsdriven analys

Ledarskapsutveckling som baseras på behovsdriven analys skapar högre effekt. Därför hjälper vi företag att konkretisera önskat resultat och förväntade beteenden. Om medarbetaren går ett öppet ledarskapsprogram handlar det om att deltagaren med sin chef stämmer av förväntan med insatsen kopplat till organisationens mål och önskade läge.

Återkoppling

Att få  återkoppling på sitt ledarbeteende är viktigt för att skapa motivation till förändring och framsteg. På Mgruppen använder vi olika metoder och verktyg för att mäta ledarbeteende före och efter insatsen vilket möjliggör ny förståelse för att skapa nya beteenden.

Verklighetsgrundad träning

I våra ledarskapsprogram får deltagaren uppgifter att göra före och efter varje utbildningsträff så att gapet mellan vardag och träning kan överbryggas. Deltagaren tar med sig erfarenhet in i utbildningen och lärandet tillbaka i verksamheten. Dessutom förstärks individens möjligheter att finna sin motivation, komma förberedd samt att i sin vardag både tillämpa och reflektera över sitt ledarskap.

Bra saker tar tid

På Mgruppen nöjer vi oss inte bara med kort inspiration utan vill skapa bästa förutsättningar för bestående transformation av ledare och organisationer

Det behövs uthållighet för att förändra beteenden. Bra saker tar tid och quickfix lösningar skapar inte bra chefer. Därför har vi utformat en längre process för reflektion, tillämpning och integration i den vardag där deltagaren befinner sig. I våra format, som är lite längre, får deltagaren möjlighet att landa, få nya perspektiv och verktyg för att utveckla önskade ledarförmågor.

Här kan du ladda ner Mgruppens samlade erbjudande


 

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!