Tre dimensioner av ledarskap

Grunden och helheten för ett effektivt personligt ledarskap

Våra tre dimensioner av ledarskap är en central del av Mgruppens idé och filosofi. För att kunna leda andra måste vi först och främst kunna leda oss själva. 

Modell av de tre dimensionerna av ledarskap som ligger till grund för Mgruppens filosofi om ledarskap

De tre dimensionerna

Vi vågar säga att vi är lite unika med att kunna erbjuda ledarskapsutbildningar inom samtliga tre grunddimensioner: Leda sig själv, leda andra samt leda verksamhet. Det betyder att vi kan hjälpa chefer och ledare på samtliga nivåer inom en organisation.

Samtliga ledarskapsutbildningar innehåller inslag som syftar till att utöka självinsikt och djupare reflektion över hur vi påverkar andra. Allt vi gör syftar till att förbättra verksamheten, men ur ett ledarskapsperspektiv är det nödvändigt att vi urskiljer och fördjupar oss i vad det betyder.

Mgruppens tre dimensioner av ledarskapet - diagram

En indikation på innehållsinriktning

Här på hemsidan anger vi ungefärligt med hjälp av detta diagram vilken inriktning varje enskild utbildning har. Det är en uppskattning som anger vilken typ av innehållsinriktning man kan förvänta sig. Samtliga våra utbildningar syftar alltid till att förbättra och leda verksamheten på ett effektivare sätt, men beroende på i vilket läge man befinner sig behöver vi mer av det ena eller andra: Leda sig själv, leda andra eller leda verksamhet.

Allt syftar till att förbättra verksamheten

Att leda sig själv med självinsikt och självförtroende anser vi vara grunden för ett effektivt ledarskap. Därför är det ett inslag som återkommer i samtliga utbildningar, även om man får mest av denna dimension inom utbildningarna på grundnivå, till exempel UGL och Ny som chef.

Allt vi gör syftar till förbättra verksamheten, men inom ledarskapsutbildning behöver vi vara medvetna om beståndsdelarna