Tre dimensioner av ledarskap

Vi vågar säga att vi är lite unika med att kunna erbjuda ledarskapsutbildningar inom samtliga tre grunddimensioner: Leda mig själv, leda andra samt leda verksamhet. Det betyder att vi kan hjäla chefer och ledare på samtliga nivåer inom en organisation: Nya chefer & ledare, erfarna chefer och verksamhetsledare.

Samtliga våra utbildningar innehåller inslag som syftar till att utöka vår självinsikt och djupare reflektion över hur vi påverkar andra. Allt vi gör syftar självklart till att förbättra verksamheten, men ur ett ledarskapsperspektiv är det nödvändigt att vi urskiljer och fördjupar oss i vad det betyder.