Mgruppens historia

En resa som har pågått i nästan 90 år

 • 1930 startar SALF och Industriförbundet Arbetsledarinstitutet, ALI
 • 1956 ALI övergår i SAFs regi
 • 1960 bildas Rationaliseringstekniska Institutet, RATI
 • 1968 Invigning av Wijks konferenscenter
 • 1969 Fusion mellan ALI och RATI, ALI-RATI
 • 1981 ALI-RATI och PA-rådet blir Mgruppen
 • 1990 Mgruppen köps av personalen
 • 1994 TCO blir huvudägare
 • 1996 Från och med 1996 ägs Mgruppen av Ledarna och Silf
 • 2000 Handelshögskolan i Stockholm Executive Education går in som majoritetsägare i samarbete med Ledarna och SILF
 • 2003 HHS Executive Education blir ensam ägare till Mgruppen
 • 2006 Mgruppen köps av ett konsortium bestående av Jonas Ridderstråle, Johan Stein och Erik Swartz
 • 2014 Ledarna genom sitt koncernbolag Ledarna Chefsservice LCS AB köper Mgruppen med dotterbolagen Kommunikationsutveckling AB och Mindit AB