Changemaker camp - en ledarskapsutbildning för unga samhällsförändrare!

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad.

Mgruppen har sponsrat Raul Wallenberg Academy sedan starten 2001. Vi gör det för vi vill sprida kunskap och insikter om det goda ledarskapet, om modet att lita på sig själv och våga stå upp för den man är. Sverige behöver bra chefer och ledare. Ledare som kommer från alla delar av Sverige och som speglar Sveriges mångfald. Programmet Changemaker camp som möjliggör för gymnasieelever med varierande social bakgrund att utveckla sin självkännedom och bygga nätverk för framtiden. Att lära känna människor från olika delar av samhället är något som vi vet är en av nycklarna för en framgångsrik integration.

Se filmen om samarbetet med Raoul Wallenberg och Changemaker camp! 

Var med och sponsra du också!

/Annica Söderberg, VD Mgruppen

Sponsra en plats på ledarskapsprogrammet!

Genom att sponsra en programplats på Changemaker camp möjliggör ni för en ungdom att få ökad kunskap om rollen som ledare och ledarskapets möjligheter och begränsningar.