- I programmet finns det en bra balans mellan teorier och självupplevda exempel!

Det är fantastiskt att få tid för egna reflektioner i den omfattning som erbjöds. Jag lärde mig att ha medarbetaransvar och att kunna kartlägga och tydliggöra samband i grupp. Att man så snabbt känner tillit till gruppen och vågar dela egna erfarenheter är en eloge till kursledningen som tillhandahåller verktyg och ger utrymme för detta.

Att öva färdigheter, rollspel och tankar blandat med teoretiska modeller ger dimension åt lärandet. Båda programledarna är professionella och känslan är att de delar samma genuina intresse av att se oss deltagare hitta våra nya insikter. Deras fokus är mer mot deltagarna än mot dem själva vilket känns viktigt.

Märit Bodaxell, SISAB

Förstärk ditt ledarskap, 2011