HR-direktören på BillerudKorsnäs: Mgruppens Executive MBA har mött alla våra krav

- Mgruppens kvalitetsstämpel och goda rykte har haft stor betydelse för vårt val av utbildningsleverantör. Mgruppens Executive MBA har kunnat möta alla våra krav, fastslår Cecilia Lundin, HR-direktör på BillerudKorsnäs. Allt från flexibelt upplägg med möjlighet för deltagarna att välja ett, två eller tre masterprogram i valfri ordning och utan att tumma på den höga kvaliten på innehåll och föreläsare. Studiegrupperna är väl sammansatta med kompetenta ledare med erfarenhet från vitt skilda företag och branscher. Managmentutbildningen har gett våra chefer ett givande idé- och erfarenhetsutbyte. Ju längre erfarenhet ledaren har och ju högre upp i hierarkin, desto större betydelse har sammansättningen i gruppen för ett intressant och relevant nätverk.


En Executive MBA med helhetssyn på företagsstyrning och ledarskap
– Med en integrerad ekonomi och allt snabbare förändringstakt inom EU och globalt ökar kraven på ledaren när det gäller förmåga att tänka strategiskt, ha kraft och mod att förändra, motivera, kommunicera mål och värderingar och se verksamheten ur ett humant såväl som affärsmässigt, lokalt och internationellt perspektiv. Billerud ställer höga krav på att ledarutbildning en knyter ihop de senaste forskningsrönen inom exempelvis management med ett globalt perspektiv, och att den visar både utmaningar och möjligheter i chefens vardag. Mgruppens Executive MBA är mycket uppskattat av våra chefer och uppfyller mer väl de här kraven.

Kvalificerade föreläsningar varvas med lärande individuellt och i grupp, verklighetsbaserade case och projektarbeten, studiebesök och möten med höga politiker, EU-tjänstemän och företagsledare i Sverige och utomlands. Särskilt uppskattat av Billeruds chefer har varit föreläsningarna på Ashridge Business School i London, en av Mgruppens samarbetspartner och en av Europas mest prestigefyllda managementskolor.

- Det är genomgående en hög klass på föreläsarna, som hör till de mest ansedda inom den akademiska världen och näringslivet. Programmens internationella koppling och att delar av utbildningen är förlagd till EU-huvudstaden Bryssel och Boston i USA är också en stor styrka.


Vilka är de viktigaste lärdomarna och främsta nyttan med managementutbildningen?

  • Våra chefer har fått ett nytt fantastiskt kontaktnät, inspiration, nya kunskaper och nya perspektiv
    på ledarrollen och verksamheten och ett hel annat helhetstänk.
  • De har vidgat sina vyer och fått en djupare förståelse för olika teorier och hur företaget, individen och omvärlden fungerar och vad som ger en ökad konkurrenskraft, tillväxt och god lönsamhet.

  • De har fått möjlighet att både fräscha upp gamla kunskaper och ta del av de senaste rönen inom ledarskap och forskning och den tydliga internationella kopplingen har varit till stor nytta för våra chefer, som lever i en alltmer global företagsvärld.

Hur är Mgruppen som samarbetspartner?

- Mgruppen är en mycket professionell, flexibel och lyhörd partner som är skicklig på att ge feedback och fånga upp och översätta kundens behov till vad företaget kan erbjuda ifråga om både utbildningsinnehåll, nätverk och upplägg. Med Mgruppen som partner känner man sig trygg.

I Mgruppens Executive masterprogram ingår inriktningarna Leadership & Management, Strategy och Finance. Av Billeruds medverkande chefer har flertalet gått alla tre masterprogrammen som ger en Executive MBA.