Skräddarsydd ledarutbildning säkrar konkurrenskraft och ledarskap

I nära samverkan med Mgruppen har kooperativa bostadsföretaget Riksbyggen, som också är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, skapat en omfattande företagsanpassad chefsutbildning för alla nytillträdda chefer cirka 150 st och ett skräddarsytt program för nästa generations ledare. Coaching på både individ- och gruppnivå ingår också i Mgruppens uppdrag.

- Mgruppen har uppfyllt alla våra förväntningar och har skickligt anpassat utbildningen efter olika behov och önskemål, säger Karin Goddard, HR-chef, Riksbyggen. Vårt ledarskapsprogram Framtidens ledare, som handlar om visioner, strategier, affärsmannaskap, kommunikation och självinsikt, har nytänkande i fokus. Det är viktigt för oss att få deltagarna att tänka i nya banor och reflektera över hur nya tankar och lösningar kan överföras på Riksbyggen. Det är ett inspirerande och utmanande program med spännande temadagar, föreläsare och realistiska rollspel ihop med rutinerade skådespelare. I utbildningen ingår även projektarbeten, som rör aktuella behov i företaget.

En kontinuerlig dialog och feedback ser Riksbyggen som en viktig framgångsfaktor. Karin Goddard ge sina främsta skäl till varför de valt Mgruppen.

Varför Mgruppen?

  • Vi behöver inte fastna i ett upplägg, utan kan snabbt ta till oss lärdomar och utveckla programmet utifrån ändrade förutsättningar och händelser inom eller utanför företaget. Innehållet är säkrat och ger konkret nytta för företaget och våra chefer och medarbetare.

  • Vi stämmer hela tiden av med Mgruppen. Det kan gälla allt från att anlita en viss föreläsare till följd av en aktuell händelse till att lägga till en fråga i kursutvärderingen. Ett flexibelt upplägg har också inneburit att vi kunnat väva in vårt interna styrdokument med Riksbyggens syn på ledarskap för våra nyblivna chefer, vilket gett ett stort genomslag för viktiga verktyg för chefsarbetet och ett framgångsrikt ledarskap.
  • Föreläsningar och praktiska övningar har en tydlig koppling till frågor, problem och situationer som cheferna ställs inför i sitt dagliga arbete. De som till exempel har gått från rollen som kollega till arbetsledare och chef, som flera av första linjens chefer, har särskilt uppskattat alla handfasta råd. Utbildningen handlar mycket om situationsanpassat ledarskap och att få konkreta verktyg och råd/tips i allt från medarbetarsamtal och konfliktlösning till att sätta och följa upp mål.

  • Varje deltagare har också samtal med sin chef före under och efter utbildningen. Samtalen gör alla taggade och är ett viktigt forum för frågor, synpunkter och nya insikter.

  • Utbildningen har även resulterat i att Riksbyggen kunnat bygga upp ett värdefullt nätverk internt. Nätverket med chefer från olika nivåer, verksamhetsområden och regioner utnyttjas flitigt för utbyte av erfarenheter och uppmuntran, även efter avslutad utbildning.

  • Mgruppen är en väldigt lyhörd och professionell partner, som har förmågan att verkligen känna av kundens behov och sätta sig in i företagets mål, kultur och organisation. Jag har alltid fått snabb återkoppling med nya förslag vid nya behov och önskemål, vilket innebär en lönsam och ständig utveckling i hela företaget.

 

Vilka är största vinsterna med att skräddarsy ledarutbildningarna?

- Ledarskap handlar om kompetens och allt från att kunna tackla vardagen och skapa en god arbetsmiljö, till att kunna utveckla medarbetare och verksamhet utifrån företagets planer och strategier. Det har vi i nära samverkan med Mgruppen lyckats med, säger Karin Goddard. Ett bra ledarskap är A och O för företagets framgång och kan vi med en kvalitativ ledarskapsutbildning skapa goda chefer på alla nivåer får vi en rad positiva effekter. Allt hänger ihop, bra ledare/chefer, nöjda medarbetare, nöjda kunder och ett bra resultat.