Westinghouse Electric fick chefer och medarbetare mer engagerade efter ledarskapsutbildningen

- Mgruppens öppna ledarskapsutbildningar är mycket uppskattade, både av våra nyblivna och seniora chefer. En effektiv ledarskapsutbildning har visat sig ha stor betydelse för vår konkurrenskraft, fastslår Ingela Lundberg, Manager Training & Learning, Westinghouse i Sverige.

Sedan 2006 genomgår alla nya chefer inom Westinghouse Electric Mgruppens öppna program Ny som chef.

- Nya chefer är ofta osäkra i sin ledarroll, men här får de värdefulla insikter om vad som är viktigt i ledarrollen och input hur de fungerar som ledare, vilket ger en bra grund att stå på i det fortsatta ledarskapsarbetet, konstaterar Ingela Lundberg.

För Westinghouse har de viktigaste delarna varit

  • ledarstil
  • ledaren som coach
  • träning i situationsanpassat ledarskap
  • delegering
  • konflikthantering


2009 startade Westinghouse i samarbete med Mgruppen även ett skräddarsytt utvecklingsprogram för sina erfarna chefer – alla som varit chef i minst fem år. Hittills har ett 50-tal seniora chefer genomgått programmet.

- En viktig insikt och lärdom är att bra ledarskap till stor del handlar om tillit och förmåga att delegera.

Utbildningen kretsar mycket kring att anpassa ledarskapet efter situation, deltagarnas vardag och om vikten av en lyhörd ledarstil. Inlärningen sker främst genom dialog, spontana rollspel och utbyte av erfarenheterinom gruppen. Exempel på ämnen är svåra samtal och möten med medarbetare med olika personlighet och drivkraft. Ett stort utrymme för spontana inslag gör utbildningen extra spännande, anser Ingela Lundberg.

- Vill deltagarna fördjupa sig mer i en fråga eller ett problem får de möjlighet att göra det i olika övningar innan man går vidare i programmet. Även de som har varit chef i 30 år börjar tänka i nya banor när de till exempel deltar i rollspel om coachning. Vissa frågor och problem blir väldigt tydliga i en spontan scen med chefen som den där besvärliga medarbetaren eller kollegan som aldrig lyssnar…

Seniorprogrammet handlar även om ledningens förväntningar och betydelsen av Westinghouse visioner och värderingar.

- Viktigast är våra värderingar om ömsesidig respekt och personligt ansvar, att kunna representera sin arbetsgivare på ett professionellt sätt enligt företagets mål och visioner så vi kan hantera framtidens förändringar.

I en global högteknologisk koncern som Westinghouse pågår hela tiden stora förändringar, som påverkar det vardagliga livet och utmanar ledarskapet.
Ingela Lundberg pekar bland annat på raden av nyrekryteringar med många nya konstellationer av grupper och individer, en omfattande omorganisation med övergång från en produktlinje- till regionbaserad organisation och nya program och processer, som hela tiden ska implementeras.

Resultatet

  • Vi har fått mer engagerade chefer och ledare överlag, vilket har smittat av sig på medarbetarna. En positiv och engagerad chef ger ju även positiva och engagerade medarbetare.

  • Med den skräddarsydda utbildningen kan vi effektivt förmedla ledningens förväntningar på chefer/ledare och ge våra seniora chefer möjlighet att ifrågasätta och utveckla sin egen ledarstil. Värdefullt är också att de kan fördjupa sitt interna nätverk och diskutera ledarskapsfrågor kopplade till Westinghouse.

  • För våra nyblivna chefer, som deltar i Mgruppens öppna program, är det lärorikt att få utbyta erfarenheter med kollegor på andra företag och att både se sig själva i spegeln och få feedback från medarbetarna. Hur fungerar/uppfattas jag som ledare? Vilka är mina styrkor och svagheter? Hur kan jag utvecklas som ledare?

Mgruppen som utbildningspartner

- Mgruppen är väldigt lyhörd för våra olika behov och förväntningar. Ni förstod precis vad vi var ute efter – en utbildning med fokus på diskussioner och verklighetsnära övningar kring ledarrollen och deltagarnas vardag. Våra planer är att utveckla våra skräddarsydda ledarskapsprogram i samarbete med Mgruppen.