kvinna och man promenerar nedför stor trapp

Coachande Ledarskap

Färdigpaketerad utbildning

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 99 000 SEK *
*Moms tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ett coachande ledarskap ger både affärsresultat och ökad trivsel på arbetsplatsen. Du som chef får tillgång till smartare idéer och bättre lösningar på komplexa utmaningar när du får både individer och team att växa.

Målgrupp

 • För dig som vill utveckla och fördjupa ditt personliga ledarskap och skapa resultat genom andra.
 • För dig som varit i kontakt med coachande ledarskap förut är detta en möjlighet att fylla på dina ”coaching batterier”.
 • Chefer och ledare som vill lära sig en mer samarbetsinriktad och mindre reaktiv ledarstil i syfte att öka ansvarstagande och initiativförmågan hos medarbetarna.

Syfte

 • Att som chef utveckla din förmåga att veta när och hur du kan coacha medarbetare och när det inte fungerar. 
 • Att skapa medvetenhet om förutsättningar och förhållningssätt som blir avgörande i ett coachande ledarskap.
 • Att reflektera kring rollen som chef och upptäcka vad du har för styrkor och utvecklingsområden i ditt coachande förhållningssätt.

Ur innehållet

 • Teori, verktyg och tillfälle att träna på hur du kan skapa engagemang via coaching.
 • Anpassa ditt ledarskap till olika situationer
 • Skillnad mellan coaching och coachande ledarskap?
 • GROW: Fyra delar för coachande dialoger.
 • Frågeteknik - uppmuntra till reflektion och fördjupning.
 • Förutsättningar för tillit och öppenhet i coaching.
 • Empatiska, stödjande och motiverande lyssnande.
 • Stärk beslutsförmåga hos dina medarbetare.
 • Gruppcoaching och reflekterande team

Ladda ned produktbladet


 

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.

 
Kommande starter
Datum Stad  
Susanne Markovska - Programansvarig Mgruppen

Programansvarig - Coachande ledarskap

Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt eget personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt och det avspeglas i mina program där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Förstärk ditt ledarskap
 • Leda andra chefer
 • UGL
 • Executive Master of Human Resources

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här