flertalet rulltrappor i svartvitt

Grundläggande Projektledning

Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Projekt har blivit en arbetsform som vi ofta hamnar i utan att vi tänker på det. Det har blivit så vanligt att vi i all hast kanske inte ens reflekterar över det eller ens identifierar vårt arbete som ett projekt. Men det finns goda skäl till att reflektera över formen för vårt arbete och hur det påverkar oss. Med enkla färdigheter kan du forma processen för hur ni arbetar med projekt. Mångdubbla era chanser att lyckas med det ni tar er för.

Målgrupp

Du kan ta på dig rollen som projektledare i enklare projekt och vet hur du ska börja ta dig an och strukturera uppgiften. 

Du besitter kunskap om projekt som arbetsform och du är bekant med en generell projektmodell.

Du har förståelse för de olika momenten i att starta, genomföra och avsluta ett projekt.

Du har förståelse för de olika rollerna och deras ansvar under ett projekts livscykel.

Syfte

Att tillägna sig den grundläggande förståelsen för projektet som arbetsform.

Att förstå hur vi använder projektet som arbetsform; när och hur det bör tillämpas samt fördelar och nackdelar. Att lära sig de grundläggande verktygen för ekonomi, risk, kommunikation och planering i projekt. Att tillägna sig en grundläggande projektmodell att bygga vidare på i mer specifika projektmodeller i din organisation.

Ur innehållet

» Projekt som arbetsform

» Projektmodell som grund för projektarbete, de 4 hörnstenarna gås igenom:

» Projektmodellens användning

» Projektorganisationen - roller och ansvar:

» Kommunikation som verktyg i ett projekt

» Beställa projekt och ställa krav

» Projektplanering från grunden:

» Uppföljning och rapportering

» Riskhantering i ett projekt

» Stress och stresshantering i teori och praktik

Ladda ner en fullständig presentation av Grundläggande Projektledning


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
Glad kvinna bakom glasruta i ett möte

Chef- och ledarforum

Är du närmsta chef till deltagare på någon av våra utbildningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri halvdagsutbildning. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Information & anmälan