Retorik för ett effektivare ledarskap

Färdigpaketerad utbildning

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 70 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ett effektivt ledarskap ställer krav på förmågan att kunna kommunicera. Konsten att ha det talade ordet i sin makt är ovärderligt i såväl yrkeslivet som privat. Ledarskap är kommunikation eftersom vi oftast vill att det vi säger ska leda till något specifikt exempelvis till handling, ökat engagemang eller delaktighet.

Målgrupp

För chefer, ledare och verksamhetsledare som vill utveckla sin retoriska förmåga i det personliga ledarskapet och i sina presentationer. Du har antagligen en grundläggande erfarenhet som chef eller ledare men utbildningen vänder sig till alla i organisationen med en ledande roll.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla deltagarnas kommunikativa förmåga genom att öka medvetenheten om grunderna i framgångsrik och effektiv kommunikation. Med denna utbildning får du träna och vi presenterar de effektivaste verktygen och metoderna för att bli ännu mer förtroendeingivande och effektiv i presentationer och framträdanden.

Ur innehållet

 • Hur kan vår kommunikation påverka vårt sätt att leda andra
 • Vad kännetecknar en fantastisk presentatör
 • Utsmyckning av språket
 • Kommunikationens grunder
 • Att skapa kontakt med dina åhörare 
 • Inlärningsstilar
 • Påverkan genom mina och andras värderingar
 • Retorisk disposition
 • Planering och förberedelser
 • Konsten att argumentera
 • Hantera störningar och besvärliga åhörare
 • Exempel på framgångsrika talare
 • Praktisk träning med konstruktiv feedback

 
Kommande starter
Datum Stad  

Programansvarig

Thomas Gross

Sen 1990 har Thomas arbetat med ledarutveckling med huvudinriktning mot ledarskapets kommunikation där han haft näringslivet som arena. Verksamheten sträcker sig från seminarie- och processledning till talskrivning och stöd i ledarkommunikationen internt i företaget, såväl som externt mot marknaden.

Thomas leder workshops och föreläser regelbunder för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Managementgruppen. Han är delägare och Senior partner vid Stockholms Ledarinsitut AB.

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.