Teamledarskap i produktionen

Färdigpaketerad utbildning

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 99 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Produktionsstyrningen och den dagliga driften övertas alltmer av arbetslagens medlemmar som därmed får ansvar för olika samordningsfunktioner. Det finns inget facit för en teamledarfunktion. Gemensamt är att en teamledare/samordnare agerar som ledare utan direkt personalansvar. En teamledare som är trygg i sin roll är en tillgång både för arbetslaget och för företaget.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande funktion i ett arbetslag. Du vill lära från andra i samma situation, få tips och synpunkter samt vidga sitt erfarenhetsutbyte. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m. För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

Syfte

För att ge en tydlig bild om vad som förväntas av en teamledare och hur det är möjligt att hantera rollen, tar programmet upp ämnen som samarbete, kommunikation och konflikthantering samt hur teamledaren skapar förutsättningar för att motivera laget att uppnå verksamhetens mål.

Deltagarna får teorier, tips och idéer om hur de har tagit sig an rollen som teamledare. Vad kan hon/han göra för att t.ex. förändring ska upplevas som utvecklande? 

 • förstå sin roll
 • kunna hantera konflikter
 • bli tydligare i sin kommunikation
 • få ökad självinsikt
 • få ökad kunskap om samarbete och hur grupper fungerar

Ur innehållet

Vi studerar samarbete och hur grupper kan organiseras och utvecklas med stöd av grundläggande ledarskapsteorier. Dessutom tar vi upp frågor som teamledarens roll och ansvar, samordnarens starka sidor och hur dessa uppfattas av andra. Under dagarna övar vi kommunikation och samarbete. Vi går även igenom kroppsspråk, aktivt och passivt lyssnande och varför det kan vara svårt att få andra att lyssna.

Du får med dig alla de delar som ingår i Mgruppens program men vi har särskilt fokus på:

 • Träning, övning och reflektion kring ledarskapssituationer
 • Ledarskapsteori, verktyg och förhållningssätt för ett personligt och effektivt ledarskap
 • Personlig feedback och egna utvecklingspunkter
 • Erfarenhetsutbyte med andra i liknande situationer

Här kan du ladda ner den fullständiga programinformationen för utbildningen


 
Kommande starter
Datum Stad  

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.