Agila arbetssätt

Distansutbildning

  • Längd: 3 halvdagar online
  • Pris: 11 950 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Omvärlden förändras i snabbare takt på ett ofta oförutsägbart sätt. Vi behöver alla bli allt mer anpassningsbara för att kunna leda och utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar. Ett agilt arbetssätt ger verktyg för att arbeta under flexibla förutsättningar och skapa en framgångsrik verksamhet som attraherar morgondagens medarbetare. Såväl ledare som medarbetare behöver hitta samsyn och verktyg för att gemensamt jobba i agila och självstyrande team. Med en ökad förståelse om agila arbetssätt, projekt och verktyg för att komma igång kan ni nå ökad effektivitet, bättre utveckling och större engagemang. 


Utbildningsupplägg
Detaljerat innehåll 
Utbildare
Kontakta oss

Målsättning med Agila arbetssätt

Efter du genomfört utbildningen har du:

  • Fått förståelse för hur grunderna i en agil kultur är ett nytt synsätt och hur det påverkar hela organisationen.
  • Förståelse för skillnaden mellan traditionella och agila projekt.
  • Verktyg för att avgöra när vilken metodik passar bäst.
  • Insikt om hur ett agilt arbetssätt påverkar synen på och utförandet av ledarskap och medarbetarskap.
  • Kunskap för att använda agila metoder och verktyg som Kanban och SCRUM.
  • Fått förståelse för vilka steg och förändringar som behöver göras för att påbörja en agil transformation.

 

För vem?

Distansutbildningen vänder sig till dig som har någon form av ledaruppdrag. Du är projektledare, teamledare eller chef och vill få en ökad förståelse och verktygslåda om agila arbetssätt. Alla typer av roller och organisationer som vill ha nöjdare medarbetare, högre produktivitet och kortare genomloppstid har nytta av att förstå och anamma ett agilt synsätt på sina medarbetare och sin verksamhet.

Ladda ned fullständing utbildningsinformation direkt till din mail här


 
Kommande starter
Datum Stad  
12 nov

Agila arbetssätt, Distans - 3 halvdagar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 nov

Online

26 nov

Online

03 dec

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans - 3 halvdagar Boka
12 nov

Agila arbetssätt, Distans - 3 halvdagar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 nov

Online

26 nov

Online

03 dec

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 1
26 nov

Agila arbetssätt, Distans - 3 halvdagar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 nov

Online

26 nov

Online

03 dec

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 2
03 dec

Agila arbetssätt, Distans - 3 halvdagar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 nov

Online

26 nov

Online

03 dec

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 3

Utbildare Magnus Österholm

Magnus är seniorkonsult och har över 25 års erfarenhet av projektledning på en avancerad nivå i både stora och mindre organisationer. Han har drivit olika typer av projekt med såväl traditionella metoder som agila arbetssätt.

Med sin långa erfarenhet som kursledare är han en uppskattad lärare med en dokumenterat god förmåga att anpassa exempel och förklaringar utifrån målgruppen. Magnus är certifierad inom det agila ramverket SAFe som Program Consultant (SPC).

Magnus Österholm | LinkedIn

Hur är distansutbildningen upplagd?

Utbildningen är två halvdagar som genomförs på distans. Inför den första kursdagen görs en telefonavstämning tillsammans med kursledaren för att stämma av förväntningar och nivå på deltagarnas erfarenheter.

Mellan tillfällena ges uppgifter för att testa färdigheter i den egna organisationen och miljön. Detta för att förlänga och förstärka lärandet och integrera kursmomenten i den egna arbetssituationen.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Block 1
Skillnader mellan traditionella och agila projekt och hur det agila baseras på ett förändrat synsätt på ansvar, medarbetarskap, ledarskap och samarbete. Varför och hur man bör organisera en verksamhet för att maximera effektiviteten, korta ledtiderna i organisationen och för att kunna klara förändrade önskemål och krav från kunder.

Block 2
SCRUM, Kanban och andra agila metoder och hur de kan användas för att skapa större delaktighet hos medarbetarna och ökad transparens kring vad som pågår i organisationen. Vilka förändringar behövs i organisationen för att påbörja en resa mot ett agilt arbetssätt.

Lär dig mer om agila arbetssätt - ladda ner whitepaper här


 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!