Förändringsledning

Distansutbildning

 • Längd: 3 halvdagar online
 • Pris: 11 950 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Att hantera förändringar i arbetslivet har blivit en av de viktigaste ledarfärdigheterna på senare år. I skuggan av pandemin har vi fått uppleva en särskilt påtaglig typ av förändring – total omprövning av vårt arbetssätt och för vissa branscher har det betytt påtagliga omställningar av verksamheten. Var vi än befinner oss i arbetslivet är förmågan att planera, initiera, implementera och följa upp förändring viktigt. Därför erbjuder Mgruppen nu en webbaserad utbildning för förändringsledaren i alla typer av organisationer och situationer. 


Utbildningsupplägg
Detaljerat innehåll 
Utbildare
Kontakta oss

Målsättning med utbildningen

Efter du genomfört utbildningen Förändringsledning är vårt mål att du:

 • Känner större trygghet i din roll som förändringsledare
 • Har en komplett verktygslåda för att driva förändringar av olika slag
 • Genom utbildningen kan bilda ett nätverk av förändringsledare med erfarenhetsutbyte och där ni får möjlighet att lära av varandras olika utmaningar
 • Ge dig som förändringsledare större möjligheter att initiera, planera och genomföra förändringar i verksamheten

Nyttan med programmet 

 • Du som förändringsledare får verktyg att konkret tillämpa på din förändring 
 • Tillfälle att konkret relatera till din egen verklighet och vardag med hjälp av beprövade förändringsverktyg
 • Skapa ett nätverk med förändringsledare från andra organisationer som ger inspiration och möjlighet för fortsatt kontakt och stöd

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som har en koppling till förändringsarbete i din roll som chef, förändringsledare, projektledare som driver förändring, eller HR-medarbetare med uppdrag att uunderlätta förändring. Det är ett krav att du kan relatera till och använda dig av en aktuell förändring i den egna organisationen.

Ladda ner programinformationen här


 
Kommande starter
Datum Stad  

Utbildare Eva Norrman Brandt

Eva har sedan slutet av 1990 talet varit verksam som organisationskonsult inom såväl privat som offentlig sektor. Som doktorand vid Jönköping University 2014–2019 sammanförde hon två kunskapsfält, organisationsförändring och ledarskap kopplat till vuxenutveckling. Detta är också temat i kursboken som Eva är författare till. Hon är i grunden socionom och leg. psykoterapeut men har även studerat organisation och förändring.

Eva Norrman Brandt | LinkedIn

Eva berättar mer

Lär känna Eva Norrman Brandt och hennes bakgrund när hon i den här filmen berättar mer om utbildningen Förändringsledning, vad du får med dig och hur utbildningen är upplagd för att stöjda dig i din ledarvardag. 

Hur är distansutbildningen upplagd?

Utbildningen genomförs i distansformat med tre halvdagar på Zoom mellan klockan 08:30-12:00. Under de lärarledda träffarna arbetar vi med olika ämnesblock och varvar det med reflektion, interaktion och träning för att skapa en god lärandemiljö. Före och efter varje modul får du uppgifter att göra i syfte att förbereda, förstärka och fördjupa lärandet. Mellan modulerna träffas ni som deltagare i mindre grupper för att följa upp och förstärka lärandet.

Kursbok och annat material ingår i utbildningen

Detaljerat utbildningsinnehåll

Modul 1: Att planera och genomföra en förändring

 • Introduktion/förändringsdiagnos – bakgrund till förändring, omvärldsfaktorer som driver förändring.
 • Olika typer av förändringar och olika förändringsstrategier.
 • Förändringens grundläggande frågor och svar för förändringsplattformen.
 • Hemuppgift: Färdigställa din förändringsplattform och göra en intressentkartläggning.

Modul 2: Aktörerna i förändring och hur du får dem med dig

 • Roller i förändring – sponsor, förändringsledare, målgrupp och påverkare
 • Intressenternas olika inställning till förändring – hur förstå, påverka och förflytta dina intressenter. Förändringens psykologiska sidor.
 • Sensemaking: Bjuda in till dialoger och organisera prat.
 • Hemuppgift: pröva en sensemakingövning

Modul 3: Verktyg i förändringens olika faser – förändring i praktiken

 • Vi utforskar flera praktiska verktyg för att underlätta förändringen genom att tillvarata engagemang och kunna bemöta motstånd. Metoderna kan omsättas direkt i det förändringsarbete som du står inför.
 • Modulen avslutas med att du får sätta din fortsatta förändringsplan framåt med mål, delmål och tidsatta aktiviteter där du får feedback från andra deltagare på din plan. Allt för att du ska lyckas att genomföra och vidmakthålla förändringen. .

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!