Ny som chef

Distansutbildning

 • Längd: 8 halvdagar online
 • Pris: 42 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Att vara chef är ett yrke i sig där ledarskapet blir ditt viktigaste verktyg.  Ledarskap handlar om att tydliggöra vad som ska uppnås och påverka andra för att lyckas nå önskat resultat. Som chef blir du arbetsgivarens representant samtidigt som du förväntas tillvarata dina medarbetares intressen och behov. Det innebär många möjligheter och utmaningar. I distansutbildningen Ny som chef  får du kunskap och verktyg för att leda dig själva, andra och verksamheten på ett effektivt sätt.


Skillnaden med distansutbildning
Detaljerat utbildningsinnehåll 
Programansvarig
Kontakta oss

Målsättning med distansutbildningen

Efter genomförd distansutbildning är målet att du:

 • Känner dig trygg i din nya roll som chef och vad som förväntas av dig.
 • Fått bestående kunskaper i välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden för ett effektivt ledarskap.
 • Har ökat förståelsen för kommunikationens betydelse i ledarrollen samt praktisk träning i viktiga ledarverktyg.
 • Ökat din förmåga att anpassa ledarskapet till olika situationer utifrån medarbetares kompetens och engagemang till olika uppgifter.
 • Har fått verktyg för att kunna genomföra samtal med svårt innehåll.
 • Har fått inspiration och metod för att initiera och upprätthålla ett förändringsarbete.
 • Har fått kunskap och verktyg för att leda effektiva team genom olika faser.
 • Har utformat en ledarskapsfilosofi och handlingsplan för att hålla som chef och utöva ett personligt ledarskap.

För vem?

Ny som chef är marknadens mest etablerade ledarskapsutbildning för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Ladda ner produktbladet


 
Kommande starter
Datum Stad  
06 feb

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
06 feb

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 1
13 feb

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 8.30-12.00
Del 2
28 feb

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 3
13 mar

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 4
27 mar

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 5
17 apr

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 6
02 maj

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 7
15 maj

Ny som chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

06 feb

Online

13 feb

Online

28 feb

Online

13 mar

Online

27 mar

Online

17 apr

Online

02 maj

Online

15 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 8

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i
varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du
tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen.
Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda
träffarna och kan i din egen takt repetera och
förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att
möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt.
Under onlineträffarna kommer du att få inspiration,
träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i
en liknande roll som du.

Programmet består av åtta schemalagda halvdagar
där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje
modul har du tillgång till material där du på egen
hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet
med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra
i din vardag. Syftet är att minska gapet mellan
utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig
lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i
utbildningen.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Hur skiljer sig distansutbildning från de andra formaten?

Mgruppens distansupplägg passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller
ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen för att få en bra start i din nya roll som chef.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur
och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. Men i våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. I våra internatprogram öppnas större möjligheter för självkännedom genom att du där gör en 360-gradersmätning av ditt ledarskap. I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Modulernas innehåll

Du ges förutsättningar att smälta kunskapen och träningen genom att innehållet delas upp i åtta moduler. På så sätt kan du tillämpa dina nya insikter i vardagen, fördjupa kunskaper och förstärka önskat beteende.

Innehållet i distansutbildningen handlar om tre viktiga perspektiv: att leda mig själv, andra och verksamheten.

Detaljerat utbildningsinnehåll

Varje modul består av 3 timmar onlineträning och cirka 1,5 timme självstudier

Modul 1 Introduktion: chefskap och ledarskap 

 • Chefskap – ett yrke
 • Effektivt ledarskap
 • Det dubbla representantskapet – länkrollen
 • Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen
 • Vad innebär arbetsgivaransvaret?

Modul 2 Kommunikativt ledarskap och effektfull feedback

 • Hur utveckla en tydlig kommunikation
 • Att ge och ta emot feedback
 • Praktisk träning på feedback

Modul 3 Att anpassa ledarskapet utifrån olika situationer

 • Att skapa förutsättningar för motivation – vad behöver finnas på plats?
 • Att leda individer utifrån kompetens och uppgift
 • Att anpassa ledarskapet – olika ledarstilar beroende på medarbetarnas motivation

Modul 4 Utforskande samtal och coachande förhållningssätt

 • Vad innebär ett coachande förhållningssätt och när passar det att använda?
 • Aktivt lyssnande och frågeteknik
 • Struktur och praktisk träning på handlingsorienterat samtal

Modul 5 Skapa effektiva team och möjliggör psykologisk trygghet

 • Vad kännetecknar effektiva team
 • Att leda gruppers utveckling och att bygg tillit i en grupp – teori och verktyg
 • Att leda tillfälliga team – psykologisk trygghet som plattform

Modul 6 Samtal med svårt innehåll

 • Förberedelser och struktur för professionella samtal med svårt innehåll
 • Att skapa mod och ökad förmåga att kunna genomföra samtalen
 • Träning och reflektion

Modul 7 Att leda i förändring

 • Faser i förändring - reaktioner i förändring för individer och grupper
 • Vad kan jag som chef göra för att uppnå önskat resultat i förändringsarbetet - verktyg och förhållningssätt
 • Förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete

Modul 8 Integrerat ledarskap

 • Hållbart ledarskap
 • Integrerat ledarskap – att få ledarskapet att hända i vardagen utifrån ditt chefsuppdrag
 • Min ledarskapsfilosofi och personliga handlingsplan

Programansvarig Helene Öhman

Helene har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling.

Av de fasta programmen ansvarar Helene för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Whitepaper: När du blir chef över kollegorna


 

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!