Personligt ledarskap för erfarna ledare

Distansutbildning

  • Längd: 8 månader online
  • Pris: 42 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

För dig som är erfaren ledare och söker efter en väg att fortsätta växa i din roll och ta ditt ledarskap till nästa nivå. Vi erbjuder ett genomgripande och varaktigt ledarutvecklingsprogram på distans som stödjer fortsatt personlig utveckling för dig. Fokus är att möta upp ledarutmaningar i dagens alltmer snabbrörliga arbetsliv med växande komplexitet. Programmet vävs in som en del av ditt dagliga ledarskap och de nyvunna insikterna och perspektiven kan användas direkt i den egna ledarskapsvardagen. 


Utbildningsupplägg 
Utbildare
Kontakta oss

Målsättning med distansutbildningen

Grunden i programmet är att skapa ett lärande som fördjupar din självkännedom genom ökad medvetenhet dig själv som person och hur du relaterar till andra, vilket påverkar ditt sätt att agera i ledarskapet.

Det första steget är att bli medveten om att det finns andra sätt att se och förstå en situation på och att det går att göra på ett annat sätt än du tidigare trodde var möjligt.

Sedan handlar det om att i en stödjande miljö nyfiket utforska underliggande drivkrafter som person och ledare och utmana de egna sätten att se, förstå och göra i olika ledarskapssituationer. Du kan då successivt börja testa nya sätt att se och agera på i din egen ledarskapsvardag.

Genom att medvetet träna och reflektera växer ett nytt synsätt i ledarskapet fram som blir alltmer tydligt i konkret handling både för dig själv och andra.

För vem?

Du har flera års ledarerfarenhet och du står nu inför utmaningar i din arbetsvardag som du vill tackla med förnyelse. Du söker ny inspiration och behöver få utrymme till utveckling som kan ta ditt personliga ledarskap till nästa nivå, trots en tidspressad vardag. Nyfikenhet och intresse driver dig att vilja lära mer om dig själv som person och ledare. Du har varit på ledarutvecklingsprogram förut och förstår behovet av att reflektera, tänka nytt, ta del av kunskapsrön, få tillgång till nya ledarskapsverktyg och utbyta erfarenheter med andra ledare i liknande situation utanför din egen organisation. Du söker ett alternativ till att träffas på plats och vill hellre gå in i en process på distans där utvecklingen sker över längre tid, med närhet till en tillämpning i vardagen, för att nå önskad utveckling och resultat i verksamheten. 

Ledarskapskonsulten Katharina Arenvi berättar mer om ledarskapsutbildningen

Distansutbildningen för erfarna ledare är framtagen tillsammans med våra deltagare för att möta behovet av en digital utbildning som är nära den egna vardagen, med integrerat lärande. I denna video går Katharina Arenvi, ledarskapskonsult och utbildare under programmet, igenom vad du kommer att få med dig och hur utbildningsupplägget stöttar lärandet, så att det verkligen befäst. 

Ladda ned produktblad


 
Kommande starter
Datum Stad  
28 apr

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka

Programansvarig Susanne Markovska

Susanne vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes eget personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt och det avspeglas i hennes program där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.  

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:  

  • Personligt ledarskap för erfarna ledare - digitalt 
  • Leda andra chefer  
  • Förstärk ditt ledarskap  
  • Ledarskap för erfarna chefer  
  • Verksamhetsstrategi för HR  
  • UGL  

Hur är distansutbildningen upplagd?

Åtta månaders lärprocess
Programmet löper under åtta månader, med fokus på lika många teman, där vi jobbar igenom ett tema i taget, som också bildar en helhet genom programmet. Schemalagda träffar sker i form av digitala utvecklingsmoduler och lärgruppsträffar online. Däremellan har du tillgång till en digital lärplattform för fördjupande självstudier, träning på hemmaplan och möjlighet att kommunicera med utbildningsledare och övriga deltagare.

Digital lärmiljö byggd på tillit
En unik möjlighet till lärande i digital lärmiljö utifrån medveten närvaro, införlivande av insikter genom reflektion och övning, erfarenhetsutbyte, interaktiva gruppövningar samt teoretiska kopplingar och fallbeskrivningar. En trygg och konfidentiell atmosfär skapas där du som deltagare öppet kan dela erfarenheter, ta upp egna utmaningar och träna nya sätt att agera.

Personligt och professionellt bemötande
Ett individuellt fokus som ger en personligt stimulerande utvecklingsprocess där det skapas möjlighet till både fördjupad och nära verksamhetsanpassad utveckling, som utgår från dina verkliga utvecklingsbehov i ledarskapet.

Kollegial coaching med andra i liknande situation
Som deltagare får du möjlighet att interagera och ha kollegial coaching i grupp med andra från olika typer av organisationer som står inför liknande utmaningar.

Förkunskaper
Du har flera års ledarerfarenhet och har varit på ledarutvecklingsprogram förut. Du förstår behovet och vikten av att reflektera, tänka nytt, ta del av kunskapsrön samt erfarenhetsutbyte med de kursdeltagarna.

Omfattning
Efter anmälan genomförs individuella intervjuer med alla deltagare. Syftet med mötena är att skapa en första kontakt, få fördjupad förståelse för varje deltagares situation, utvecklingsbehov och val av ett digitalt ledarutvecklingsprogram. Programmet löper över 8 månader och består av 8 moduler med olika teman. 

Information
Utbildningen sker digitalt, med schemalagda träffar via Zoom. Efter anmälan får du inloggning till Mgruppens LMS Learnifier där du, och de övriga kursdeltagarna, kan interagera med varandra och med programansvariga. Där hittar du även det material som du behöver ta del av före och efter respektive utbildningsmodul.

Whitepaper i fokus

Nyfikenhet är mycket viktigare för ett företags prestation än vad man tidigare trott. Forskning visare att man genom att odla det på alla nivåer, hjälper ledare och medarbetare att anpassa sig till osäkra marknader och yttre tryck. Lär dig mer om nyfikenhet som strategiskt ledarkompetens genom att läsa white papret.


 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

>> Ta reda på mer och anmäl dig själv eller din chef här

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!