Förstärk ditt ledarskap

Internatutbildning

 • Längd: 4 dagar
 • Pris: 32 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Effektivt ledarskap börjar med en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att agera som ledare och hur just du kan bli mer effektiv när du leder andra. Att förstärka ditt personliga ledarskap är nyckeln till framgång i ett arbetsliv där förändringstakten hela tiden upplevs gå allt snabbare. Som chef och ledare med både erfarenhet och ledarskapsutbildning i bagaget vill du nu utveckla din ledarskapsförmåga ytterligare för att kunna påverka, motivera och utveckla individer och grupper att nå uppsatta mål.

För vem?

Förstärk ditt ledarskap är programmet för dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Du har tidigare gått ledarutvecklingsprogram där du har fått både verktyg och teoretiska modeller för ditt ledarskap. Nu vill du få ny inspiration, uppdatera dig och få möjlighet att fördjupa ditt ledarskap ytterligare.

Målsättning med utbildningen

Förstärk ditt ledarskap är ett intensivt, engagerande och inspirerande program där du får personligt grundade ledarskapsverktyg som gör verklig skillnad för att skapa resultat. Du får konkreta modeller för ett personligt ledarskap som du direkt kan använda i din arbetssituation. Utbildningen ger ett unikt upplevelsebaserat lärande med övningar i olika sätt att agera som ledare, reflektion och samtal med andra chefer och ledare i liknande situation, träning i smågrupper, både egna och andras angelägna fallbeskrivningar och ett teoretiskt ramverk. Dina lärdomar kan du på ett direkt och självklart sätt använda i din ledarskapsvardag.

Delar ur innehållet

Utveckla och leda verksamheten

 • Dynamiken i förändringsprocesser
 • Samarbetsförmåga och att skapa resultat tillsammans

Utveckla och leda andra

 • Kommunikation – Utifrån en tydlig samtalsmodell får du möjlighet att utforska olika kommunikationsnivåer och träna på tydlighet i budskapet
 • Coachande ledarskap - 
 • Feedback - Hur du ger och tar emot återkoppling
 • Konflikthantering när du är en del av konflikten
 • Konflikthantering när du står utanför konflikten
 • Gruppers utveckling och vikten av effektiva team
 • Relationskompetens - fördjupad förståelse för vad som krävs för att skapa tillitsfulla relationer

Utveckla och leda dig själv

 • Din ledarstil – hur använda dina styrkor och arbeta med dina svagheter?
 • Självkännedom och personligt ledarskap– vad påverkar ditt beteende/dina beslut? Hur påverkas du av andra? Hur påverkar du andra?
 • Din ledarskapssyn - Förståelse för din personliga syn på ledarskap
 • Ökad tydlighet och stärkt mod att kliva fram som ledare

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
09 apr

Förstärk ditt ledarskap, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 apr - 12 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
09 apr - 12 apr

Förstärk ditt ledarskap, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 apr - 12 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
2019
03 sep

Förstärk ditt ledarskap, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

03 sep - 06 sep

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
03 sep - 06 sep

Förstärk ditt ledarskap, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

03 sep - 06 sep

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
2019
Susanne Markovska - Programansvarig Mgruppen

Programansvarig Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i mina program, där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 • Förstärk ditt ledarskap
 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Leda andra chefer
 • UGL
 • Executive Master of Human Resources
Glad kvinna bakom glasruta i ett möte

Chef- och ledarforum

Är du närmsta chef till deltagare på någon av våra utbildningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri halvdagsutbildning. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Information & anmälan