Leda andra chefer

Internatutbildning

  • Längd: 3 + 3 dagar
  • Pris: 49 500 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ned produktbladet


 

När marknaden blir alltmer snabbrörlig och ständig förändring är vardag, kräver det mer av dig som ledare. Du ska tänka strategiskt, agera med tydlighet, vara flexibel och ha förmåga att skapa resultat genom andra ledare. För att leda och utveckla verksamheten både samarbetar du med kollegor och verkar neråt genom andra i organisationen, du rör dig över gränser mellan olika delar och får hela tiden hantera olika perspektiv. Det är stimulerande, ibland utmanande och helt avgörande för organisationens framgång. Du ska kunna koppla samman det strategiska perspektivet med det dagliga arbetet. Resultat skapar du genom att driva övergripande processer och effektivt leda och samarbeta med andra.

För vem?

Leda andra chefer är programmet för dig som har minst fem års erfarenhet i ledande befattningar och är chef på ledningsgruppsnivå. Du jobbar idag i en mindre organisations högre skikt eller i en större organisations mellanskikt och har ansvar för att leda andra chefer eller seniora specialister.

Målsättning med utbildningen

Leda andra chefer är ett tankeväckande, engagerande och givande program där du direkt kan använda de nyvunna insikterna och kunskaperna i din egen ledarskapsvardag. Ledarutvecklingsprogrammet fokuserar på dig som leder andra chefer. Genom att leda strategiskt och skapa engagemang i det dagliga får du ett verkligt resultatrikt ledarskap. I programmet utvecklar och fördjupar du ditt ledarskap så att du målmedvetet kan lyfta fram, engagera och omsätta strategiskt tänkande i konkret handling. Med utgångspunkt i aktuella och beprövade modeller och teorier för framgångsrikt ledarskap får du verktyg för att möta den alltmer komplexa ledarskapsvardagen. Du får utbyta erfarenheter med kollegor i liknande situation och därmed även ett utökat chefsnätverk.

Delar ur innehållet

Mgruppen ser att ledarskap utgörs av tre huvudområden - Leda sig själv, Leda andra och Leda verksamhet – som alla på olika sätt ingår i ledarutvecklingsprogrammet Leda andra chefer.

  • Träning och teori för ett strategiskt och personligt ledarskap
  • Ledarskap som process
  • Involvera och leda genom andra
  • Leda och utveckla verksamheten
  • Lärande baserat på egna och andras situationer
  • Lär känna och leda dig själv som ledare
  • Individuell coaching (ett tillfälle)

Personlig coachning

I samband utbildningen ingår ett tillfälle med coachning á 80 minuter där du får möjlighet till personlig fördjupning. Det kan gälla att applicera såväl det strategiska som det personliga ledarskapet. Därigenom befäster och vidareutvecklar du insikter och kunskaper som du har förvärvat under utbildningen Leda andra chefer. Tillfället schemaläggs helt efter dig och ditt behov även om vi brukar sträva efter att det sker mellan de ordinare modulerna. Mötena kan även ske på Skype eller telefon för den som önskar.

Kommande starter
Datum Stad  
21 apr

Leda andra chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 apr - 23 apr

Skogshem & Wijk

26 maj - 28 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
21 apr - 23 apr

Leda andra chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

26 maj - 28 maj

Skogshem & Wijk

21 apr - 23 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
26 maj - 28 maj

Leda andra chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

26 maj - 28 maj

Skogshem & Wijk

21 apr - 23 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 2

Whitepaper: Att leda andra chefer


 

Programansvarig Susanne Markovska

Susanne bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan

Hittade du inte vad du letade efter?

Vi hjälper dig gärna. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör en av våra rådgivare av sig till dig under dagen.