Leda och utveckla verksamhet

Internatutbildning

 • Längd: 3+3 dagar + 1 halvdag
 • Pris: 53 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Tiden är förbi då det gick att utveckla verksamheten ensam eller i separata avdelningar eller stuprör. För att leda och utveckla verksamhet behövs förståelse för hur delar hänger ihop och behöver samverka. Och du som vill utveckla verksamheten behöver ha en bred kompetens inom flera ämnen för att samarbeta med andra funktioner. Är du redo att lyfta blicken för att få ett större grepp om helheten?

Det här är programmet hjälper dig att få syn på de större sammanhangen, hur verksamhetens enskilda delar samspelar och vilken utvecklingspotential som finns. Den bredare överblicken hjälper till att samordna och optimera de resurser som står till buds, driva innovation internt och effektivt möta förändrade omständigheter i omvärlden. Du spetsar din generalistkompetens med strategi och ekonomi.

Varför ska du gå programmet?

På ett tidseffektivt sätt kommer du fylla på med en bred kompetens för att leda och utveckla verksamhet i nuvarande eller framtida roll.

Med stöd av några av landets mest välkända experter tillägnar du dig ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister.

Mål med programmet

Du kommer att tränas i att känna igen, tydliggöra och analysera utmaningar för din verksamhet När du stärker din kunskap om sambanden mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling kan du på ett mer aktivt sätt bidra till organisationens utveckling och konkurrenskraft.

Du kommer att få uppdaterad teori som konkret kan tillämpas i verksamheten. Och utmaningarna du sitter med i vardagen tar du med dig så att du med professionellt stöd förbättrar verksamheten redan nu.

Målet är att du efter utbildningen kan utöva din roll som chef eller specialist med ännu större effekt på verksamhetens resultat.

 Programmet bidrar också till ökat självförtroende i din professionella utveckling från specialist till generalist, en bredare kunskapsplattform som avstamp för framtida uppdrag och möjlighet att utveckla ditt yrkesnätverk.

Efter avslutad utbildning har du:

 • Breddat din repertoar av verktyg, modeller och perspektiv inom verksamhetsledning
 • Ökat din förståelse för helheten i en organisation eller verksamhet
 • Utvecklat din förmåga att bidra över funktions- och avdelningsgränser
 • Insikt i värdeskapande och kapacitet att driva strategiska frågor och processer

För vem?

Programmet vänder sig till dig som är chef, ledare eller specialist, oavsett bransch eller sektor. Du har antagligen något eller några års erfarenhet av ledaruppdrag, eller så står du i begrepp att axla en sådan roll.

Förkunskaper

Några särskilda förkunskaper krävs ej, och du behöver inte ha personalansvar. Däremot bör du ha minst tre års arbetslivserfarenhet för att kunna tillgodogöra dig innehållet och bidra med egna erfarenheter.

Delar ur innehållet:

 • Strategi på olika organisatoriska nivåer
 • Kund, marknad och affärsmodell
 • Legitimitet - att hantera intressenters olika förväntningar på verksamheten
 • Att analysera omvärld och hur den utvecklas samt kunna matcha omvärldskraven med verksamhetens resurser och interna förutsättningar
 • Verksamhetsuppföljning och styrning
 • Förbättringsarbete och innovation - identifiera organisationers utvecklingspotential
 • Det ekonomiska språket och det finansiella perspektivet

Upplägg och omfattning

3 + 3 dagar på internat, samt en halvdag som genomförs digitalt på distans mellan de två modulerna. Deltagarna delas in i lärgrupper och studiepar under programmet som stöd för lärande och utveckling. Mellan och efter de respektive modulerna utförs individuellt arbete och diskussionsuppgifter.

Här kan du ladda ner den fullständiga programinformationen för utbildningen


 

Deltagarna har ordet


 

Daniel Valiollahi

Det var viktigt för mig att få en ökad kunskap om de andra delarna av verksamheten, arbetssätt och parametrar för hur de utvärderar sin verksamhet, för att på så sätt bli en bättre teammedlem och bollplank. Jag har efter utbildningen blivit en bättre beställare och kan idag ställa relevanta frågor och driva processer med motparterna. Utbildningen har verkligen förberett mig, i synnerhet för mitt nuvarande arbete och position.

Daniel Valiollahi Director of Communications & Public Affairs

Mats Samaras

"Har fått med mig många nya strategiska infallsvinklar från denna breda utbildning. Alla fantastiska utbildare och ledare bjuder på sig själva och kommer med skarpa analyser och erfarenheter av bland annat ledningsgruppsarbete, organisationsutveckling, ekonomi och hur man förtydligar företagets ekonomiska mål. Programmet har högt i tak, man får möjlighet att öva, pröva nya metoder och reflektera över moment vi gått igenom; vilket ger en mycket bra pedagogisk inramning. Det är en bra blandning av föreläsning och praktik och framför allt Mgruppens duktiga föreläsare som bidrar till att helhetsupplevelsen blir så positiv."

Mats Samaras National Account Manager, The Adecco Group

1 november höjs priset på flertalet av våra utbildningar. Innan det sker vill vi erbjuda dig en chans att boka ditt nästa steg till det lägre priset. Bokar du senast den 31 oktober kan du boka in dig på alla starter 2022 och 2023 utan att påverkas av prishöjningen.

Kommande starter
Datum Stad  
08 mar

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

08 mar - 10 mar

Bergendal

17 apr

Online

07 jun - 09 jun

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm/Distans Boka
08 mar - 10 mar

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun - 09 jun

Bergendal

17 apr

Online

08 mar - 10 mar

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
17 apr

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun - 09 jun

Bergendal

17 apr

Online

08 mar - 10 mar

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Distans
Del 2
07 jun - 09 jun

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun - 09 jun

Bergendal

17 apr

Online

08 mar - 10 mar

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 3
25 sep

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

25 sep - 27 sep

Bergendal

06 nov

Online

04 dec - 06 dec

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm/Distans Boka
25 sep - 27 sep

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

04 dec - 06 dec

Bergendal

06 nov

Online

25 sep - 27 sep

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
06 nov

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

04 dec - 06 dec

Bergendal

06 nov

Online

25 sep - 27 sep

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Distans
Del 2
04 dec - 06 dec

Leda och utveckla verksamhet, Stockholm/Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

04 dec - 06 dec

Bergendal

06 nov

Online

25 sep - 27 sep

Bergendal

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 3

Programansvarig Gunnar Åkesson

Gunnar är Ekon.Dr och har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programansvarigrollen för Executive Master of Finance och Management Acceleration Program verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.