Ledarskap för erfarna chefer

Internatutbildning

 • Längd: 3 + 3 dagar
 • Pris: 44 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Att vara en chef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt men fullt möjligt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att motivera, engagera och inspirera medarbetarna att prestera optimalt.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du har inte gått någon ledarskapsutbildning tidigare och behöver nu få kunskap och teori kopplat till din erfarenhet.

Målsättning med utbildningen

Den främsta fördelen med denna utbildning är att vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning. Där du får tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation. Tillsammans med dig så skapar vi ett tryggt och tillitsfullt klimat där vi kan dela funderingar, utmaningar och framgångar.

Efter utbildningen så kommer du tillbaka rustad med ny inspiration och glöd ännu modigare och tryggare med att du har de verktyg, kunskaper och erfarenhet du behöver för att ta just ditt ledarskap till nästa nivå.

Delar ur innehållet

 • Ledarskap som process
 • Leda individer på olika kompetensnivåer
 • Kommunikation & feedback
 • Det coachande ledarskapet
 • Förebygga och hantera konflikter
 • Gruppdynamik
 • Reflektion som verktyg
 • Självkännedom 360 graders feedback
 • Anpassa ledarskapet efter olika situationer

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
03 apr

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

03 apr - 05 apr

Skogshem & Wijk

15 maj - 17 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
03 apr - 05 apr

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

15 maj - 17 maj

Skogshem & Wijk

03 apr - 05 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
15 maj - 17 maj
Internat
Del 2
21 aug

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 aug - 23 aug

Skogshem & Wijk

02 okt - 04 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
21 aug - 23 aug

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 okt - 04 okt

Skogshem & Wijk

21 aug - 23 aug

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
02 okt - 04 okt
Internat
Del 2
Susanne Markovska - Programansvarig Mgruppen

Programansvarig Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i mina program, där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Förstärk ditt ledarskap
 • Leda andra chefer
 • UGL
 • Executive Master of Human Resources
Glad kvinna bakom glasruta i ett möte

Chef- och ledarforum

Är du närmsta chef till deltagare på någon av våra utbildningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri halvdagsutbildning. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Information & anmälan