Ledarskap för erfarna chefer

Internatutbildning

 • Längd: 3 + 3 dagar
 • Pris: 45 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Att vara en chef som medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar är inte helt lätt men fullt möjligt. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga. Det gäller att motivera, engagera och inspirera medarbetarna att prestera optimalt.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du har inte gått någon ledarskapsutbildning tidigare och behöver nu få kunskap och teori kopplat till din erfarenhet.

Målsättning med utbildningen

Den främsta fördelen med denna utbildning är att vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning. Där du får tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation. Tillsammans med dig så skapar vi ett tryggt och tillitsfullt klimat där vi kan dela funderingar, utmaningar och framgångar.

Efter utbildningen så kommer du tillbaka rustad med ny inspiration och glöd ännu modigare och tryggare med att du har de verktyg, kunskaper och erfarenhet du behöver för att ta just ditt ledarskap till nästa nivå.

Delar ur innehållet

 • Ledarskap som process
 • Leda individer på olika kompetensnivåer
 • Kommunikation & feedback
 • Det coachande ledarskapet
 • Förebygga och hantera konflikter
 • Gruppdynamik
 • Reflektion som verktyg
 • Självkännedom 360 graders feedback
 • Anpassa ledarskapet efter olika situationer

 

Josefin Wallman, Elof Hansson - Om Ledarskap för erfarna chefer

Josefin Wallman om Ledarskap för erfarna chefer

"Detta var min första utbildning hos Mgruppen men absolut inte den sista. Jag valde kursen ”Ledarskap för erfarna Chefer” för den verkade ha en bra blandning av både djup, helhet och praktiska verktyg. Visst hade jag rätt, en mycket inspirerande utbildning! Kursledarnas engagemang och förmåga att få alla deltagare att bidra med sina erfarenheter gjorde att jag fick med mig många värdefulla insikter och verktyg som jag direkt kunde använda mig av i mitt ledarskap. Nu två år efter utbildningen har jag fortfarande kontakt med majoriteten av gruppen och det vilar en stark trygghet i gruppen. Mgruppens val av kursgård är ytterligare ett exempel på helhetstänk, hög service och vackra omgivningar hjälpte kursdeltagarna att behålla fokus under kursen. Kursen kommer alltid vara ett ljust och mycket positivt minne som jag bär med mig."

Kommande starter
Datum Stad  
27 apr

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

27 apr - 29 apr

Skogshem & Wijk

02 jun - 04 jun

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm - Få platser kvar Boka
27 apr - 29 apr

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 jun - 04 jun

Skogshem & Wijk

27 apr - 29 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
02 jun - 04 jun
Internat
Del 2
02 sep

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 sep - 04 sep

Skogshem & Wijk

14 okt - 16 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
02 sep - 04 sep

Ledarskap för erfarna chefer, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 okt - 16 okt

Skogshem & Wijk

02 sep - 04 sep

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
14 okt - 16 okt
Internat
Del 2

Programansvarig Susanne Markovska

Susanne bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan