Management Acceleration Program

Internatutbildning

  • Längd: 8 dagar (3 + 2 + 3)
  • Pris: 65 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

I det här programmet erhåller du en executive summary av drivkrafter och samband mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling. Du får ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister, både enskilt och i ledningsgrupp. Tillsammans lär ni er att känna igen, tydliggöra och analysera de relevanta frågor som ger drivkraft åt organisationens utveckling.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som är chef eller specialist på ledningsgruppsnivå inom näringsliv, offentlig sektor eller annan verksamhet. Du är chef eller specialist eller har en befattning som innebär ansvar för att skapa resultat för verksamheten.

Målsättning med utbildningen

Delar ur innehållet

  • Strategi, omvärldsanalys och konkurrenskraft
  • Marknadsföring och varumärkesbyggande
  • Ekonomi och värdeskapande
  • Organisation och verksamhetsutveckling
  • Ledningsgruppens ändamål och dynamik
  • Forum för nätverk och kunskapsutbyte

 
Kommande starter
Datum Stad  
16 sep

Management Acceleration Program, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 sep - 18 sep

Skogshem & Wijk

05 nov - 06 nov

Skogshem & Wijk

09 dec - 11 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
16 sep - 18 sep

Management Acceleration Program, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 dec - 11 dec

Skogshem & Wijk

05 nov - 06 nov

Skogshem & Wijk

16 sep - 18 sep

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
05 nov - 06 nov
Internat
Del 2
09 dec - 11 dec
Internat
Del 3

Sagt om programmet

Mats Samaras, Adecco

Har fått med mig många nya strategiska infallsvinklar från denna breda utbildning. Alla fantastiska utbildare och ledare bjuder på sig själva och kommer med skarpa analyser och erfarenheter av bland annat ledningsgruppsarbete, organisationsutveckling, ekonomi och hur man förtydligar företagets ekonomiska mål.
Programmet har högt i tak man får möjlighet att öva, pröva nya metoder och reflektera över moment vi gått igenom; vilket ger en mycket bra pedagogisk inramning. Det är en bra blandning av föreläsning och praktik och framför allt Mgruppens duktiga föreläsare som bidrar till att helhetsupplevelsen blir så positiv.


Programansvarig Gunnar Åkesson

Gunnar har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programansvarigrollen för Executive Master of Finance och Management Acceleration Program verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.