Executive Master of Finance

Internatutbildning

 • Längd: 15 dagar (5 x 3)
 • Pris: 93 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys. Minskad osäkerhet kring redovisning och finansiella samband kan spara tid och pengar. Den interna kommunikationen och besluten snabbas upp samtidigt som de nyvunna kunskaperna kan ge stora positiva effekter på lönsamheten.

Målgrupp

Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra till ledningsarbetet med en helhetssyn - ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens.

Sammanfattningsvis är detta utbildningen för dig som:

 • vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning
 • vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling
 • behöver nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter
 • vill ha en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
 • har gedigen erfarenhet och är redo för nästa utmaning 
 • vill skaffa ett kvalificerat nätverk

Målsättning med utbildningen

Executive Master of Finance utgår från ett helhetsperspektiv på ekonomi där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang. Syftet med programmet är att du ska lära dig de senaste rönen inom finansiell ekonomi och redovisning - kombinerat med ett praktiskt perspektiv. Efter utbildningen skall du ha erhållit en förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Under utbildningen kommer vi att analysera en rad företag som har tagit nya initiativ för att bryta gamla, invanda beteenden och mönster.

Delar ur innehållet

 • Intern redovisning
 • Investeringskalkylering
 • Kapitalstruktur
 • Företagsvärdering
 • Finansiell planering och budgetering
 • Drivkrafter för värdeskapande
 • Kostnads- och lönsamhetsanalys
 • Incitamentssystem
 • Nyckeltalsanalys
 • Kassaflödesanalys
 • Finansiell rapportering

Cecilia Warrol om varför hon valde Executive Master of Finance

Cecilia är civilingenjör med lång erfarenhet inom både projektledning och Business intelligence. Idag arbetar hon som Programme Director på Teknikföretagens innovationsprogram för  tillverkningsindustrin Produktion2030.

I filmen möter vi Cecilia när hon går programmet Master of Finance och får ta del av hennes upplevelse och varför hon valde att gå just en Executive MBA.

Ekonomidoktorn: så tar du ekonomiskt förankrade beslut

Hur mycket ekonomi behöver en chef behärska? Räcker det om företagets controller översätter de ekonomiska rapporterna? Gunnar Åkesson är Programansvarig för Master of Finance och brinner för att göra det ekonomiska språket lätt att både förstå och tala. Här guidar han oss igenom grunderna för att ta bättre ekonomiska beslut som chef.

Ta mig till artikeln >>

Ladda ner fullständig programinformation


 
Kommande starter
Datum Stad  
22 maj

Executive Master of Finance, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

22 maj - 24 maj

Skogshem & Wijk

21 aug - 23 aug

Skogshem & Wijk

02 okt - 04 okt

Såstaholm Konferens

20 nov - 22 nov

Såstaholm Konferens

12 feb - 14 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
22 maj - 24 maj

Executive Master of Finance, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 feb - 14 apr

Skogshem & Wijk

20 nov - 22 nov

Såstaholm Konferens

02 okt - 04 okt

Såstaholm Konferens

21 aug - 23 aug

Skogshem & Wijk

22 maj - 24 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
21 aug - 23 aug
Internat
Del 2
02 okt - 04 okt
Internat
Del 3
20 nov - 22 nov
Internat
Del 4
12 feb - 14 apr
Internat
Del 5

Programansvarig Gunnar Åkesson

Gunnar har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programansvarigrollen för Executive Master of Finance och Management Acceleration Program verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.