Executive MBA diplomerad om Master of Finance

Se filmen

Executive Master of Finance

Internatutbildning

 • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
 • Pris: 95 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ned produktbladet


 

Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys. Minskad osäkerhet kring redovisning och finansiella samband kan spara tid och pengar. Den interna kommunikationen och besluten snabbas upp samtidigt som de nyvunna kunskaperna kan ge stora positiva effekter på lönsamheten.

Målgrupp

Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp och/eller strävar efter att nå dit. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med och bidra till att driva och leda verksamheten. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra till ledningsarbetet med en helhetssyn - ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens.

Sammanfattningsvis är detta utbildningen för dig som:

 • vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning
 • vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling
 • behöver nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter
 • vill ha en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
 • har gedigen erfarenhet och är redo för nästa utmaning 
 • vill skaffa ett kvalificerat nätverk

Målsättning med utbildningen

Executive Master of Finance utgår från ett helhetsperspektiv på ekonomi där de finansiella och redovisningstekniska frågorna placeras i ett strategiskt sammanhang. Syftet med programmet är att du ska lära dig de senaste rönen inom finansiell ekonomi och redovisning - kombinerat med ett praktiskt perspektiv. Efter utbildningen skall du ha erhållit en förståelse för hur ett ekonomiskt tänkande i vardagen kan bidra till att lyfta effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Under utbildningen kommer vi att analysera en rad företag som har tagit nya initiativ för att bryta gamla, invanda beteenden och mönster.

Delar ur innehållet

 • Intern redovisning
 • Investeringskalkylering
 • Kapitalstruktur
 • Företagsvärdering
 • Finansiell planering och budgetering
 • Drivkrafter för värdeskapande
 • Kostnads- och lönsamhetsanalys
 • Incitamentssystem
 • Nyckeltalsanalys
 • Kassaflödesanalys
 • Finansiell rapportering

Cecilia Warrol om varför hon valde Executive Master of Finance

Cecilia är civilingenjör med lång erfarenhet inom både projektledning och Business intelligence. Idag arbetar hon som Programme Director på Teknikföretagens innovationsprogram för  tillverkningsindustrin Produktion2030.

I filmen möter vi Cecilia när hon går programmet Master of Finance och får ta del av hennes upplevelse och varför hon valde att gå just en Executive MBA.

Testa dina ekonomikunskaper!

 Gunnar Åkesson, Ek.dr. och programansvarig för Master of Finance har tagit fram ett diagnostiskt prov där du kan testa dina ekonomikunskaper. 

 

Starta testet

Kommande starter
Datum Stad  

Programansvarig Gunnar Åkesson

Gunnar är Ekon. Dr och har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programansvarigrollen för Executive Master of Finance och Management Acceleration Program verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Antagningsprocessen

I intervjusamtal med våra utbildningsrådgivare utforskar vi dina förutsättningar för att delta i masterprogrammen. Vi igenom din professionella bakgrund, varför du söker, vad du önskar uppnå och hur du kan bidra till gruppens gemensamma lärande och nätverk. Tillsammans ser vi om erbjudandet passar dina och verksamhetens behov. Vid godkännande blir du sedan antagen genom en anmälan till vår Executive MBA alternativt det program du önskar att starta med.

Vill du veta mer? Kontakta våra rådgivare direkt på telefon 08-731 41 00 eller info@mgruppen.se

Executive Master of Finance möjliggjorde strategiska diskussioner med ekonomispecialister

För Mattias Brodén på Holmen blev den största nyttan med att ha läst Mgruppens Executive MBA att han nu har en större förståelse för finans och ekonomi samt hur dessa kan användas som styrmedel i verksamheten på ett bättre sätt. Det ekonomiska språk som han lärt sig via utbildningen har möjliggjort strategiska diskussioner med ekonomispecialisterna på företaget.

Ta mig till artikeln >>

Har du frågor?

Vi hjälper dig gärna. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör en av våra rådgivare av sig till dig.