För ett strategiskt och affärsfokuserat HR med människan i fokus

Se filmen

Executive Master of Human Resources

Internatutbildning

  • Längd: 12 dagar (4 x 3 dgr)
  • Pris: 79.000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

I dagens komplexa och föränderliga organisationer behöver kompetensen om människor användas på fler och nya sätt. Du som arbetar med strategiska HR-frågor behövs mer än någonsin. Bredda din förmåga att ta en framträdande roll i det strategiska rummet och stärk din organisations effektivitet och utvecklingsförmåga.

Målgrupp

HR-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor inom Human Resources på en strategisk nivå. Troligen ingår du i en HR/personal-funktion och har en roll som chef, business-partner, organisationsutvecklare, specialist inom talent management, talent development eller någon motsvarande befattning.

Idag sitter du med i någon form av ledningsgrupp och har genom din roll en påverkan och en del i ansvaret för organisationens strategiska arbete. Din yrkesroll ställer också krav på att du skall kunna bidra med HR-kompetens där utgångspunkten har en helhetssyn på verksamheten.

Med din långa erfarenhet inom HR är du väl rustad med de baskompetenser som krävs för personalfunktionen och känner dig redo för nästa utmaning. Du vill veta mer om hur du kan öka din medverkan i företagsledningens strategiska arbete och är nyfiken på hur du kan utveckla samverkan mellan HR och andra funktioner.

Målsättning med utbildningen

För att utveckla ett strategiskt tänkande behöver man först och främst förstå vad en strategi är och vad det innebär att arbeta strategiskt. Vidare så behöver man få nya perspektiv och kunskaper som vilar både på vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Ta del av forskning inom området från dom som själva är aktiva i forskningsvärlden. Där du får exempel från verkligheten av personer som har gedigen erfarenhet av att utveckla organisationer med olika infallsvinklar.

HR-utbildningen ger dig ett smörgåsbord av praktiskt användbara verktyg och teoretiska modeller, så att du kan hitta de vägar framåt som just du behöver i just din organisation. Du ska vara så pass rustad att du på ett nytt sätt kan bidra till organisationens framgång och utveckling. HR-utbildningen kommer stärka din förmåga att medverka i den strategiska dialogen och att analysera och driva igenom de viktiga förändringar som följer därefter.

Som en extra bonus får du också ett nätverk av kollegor inom olika branscher och olika typer av organisationer, men som alla brottas med liknande utmaningar som du. Kollegor och deltagare som du utbyter erfarenheter med och som kan komma att bli värdefulla resurser i att hjälpa dig att hitta vägar framåt när du möter nya utmaningar och dilemman.

Delar ur HR-utbildningens innehåll

  • Strategi: du kommer få ett helikopterperspektiv när vi går igenom delar som omvärldsanalys, affärsutveckling och organisation kopplat till HR-strategin. Du lär dig analysera marknadspositionen, affärsmodeller och verksamhetsutveckling för att nå effekt för dig och organisationen.

  • Resurser: HR-utbildningen går igenom och synar den strategiska rollen som resurs­utvecklare på ett nytt sätt och visar hur HR bidra till att all kompetens inom organisationen kan tas tillvara för att skapa resultat.

  • Ekonomi: här djupdyker du i principerna för finansiell styrning och det ekonomiska språket. Du ökar din förmåga att få stödjande beslut för att genomföra affärsmässiga satsningar för att utveckla verksamheten. 

  • Förändring: du får konkreta verktyg för att kartlägga organisationens förutsättningar inför stora förändringar. Du får resonera kring olika modeller för förändringsarbete och ta del av exempel på erfarenheter av såväl framgångar som misslyckanden.

  • Innovation: HR kan bidra till en innovationsdrivande kultur som ökar värdeskapandet, genom att systematiskt arbeta med nya tankebanor, processer och arbetssätt. Här lär du dig att tänka utanför boxen.

  • Ledning: höj effektiviteten i ledningsgruppen genom ökad förståelse för samspel, kommunikation och ledarens roll i komplexa organisationer. Här stärker du även upp din egen retoriska förmåga för att nå ut med HR-strategier och budskap.

Produktblad - Executive Master of Human Resources


 

HR chefen med fokus på affären

Charlotte Lundgren är HR chef på internationella TePe Munhygienprodukter och en kundambassadör för Executive Master of Human Resources. Ta del om hur TePe skapat en gemensam syn på ledarskap i alla länder, Charlottes syn på generationsintelligens och den egna kompetensutvecklingen.
Läs mer >>

Ingå i ett professionellt HR-nätverk

När du läser en Executive MBA hos Mgruppen får du även möjlighet att ingå i ett professionellt nätverk. Här kan du ta del av en bloggartikel där vi träffade deltagarna i det Executive Master of HR program som gick ut 2017, och som träffas två gånger per år.
Läs mer>>

Kommande starter
Datum Stad  
05 feb

Executive Master of Human Resources, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

05 feb - 07 feb

Skogshem & Wijk

18 mar - 20 mar

Skogshem & Wijk

22 apr - 24 apr

Skogshem & Wijk

27 maj - 29 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
05 feb - 07 feb

Executive Master of Human Resources, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

27 maj - 29 maj

Skogshem & Wijk

22 apr - 24 apr

Skogshem & Wijk

18 mar - 20 mar

Skogshem & Wijk

05 feb - 07 feb

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
18 mar - 20 mar
Internat
Del 2
22 apr - 24 apr
Internat
Del 3
27 maj - 29 maj
Internat
Del 4

Petra Kron Forsling, HR chef Spångs-Tensta Stadsdelsförvaltning

Det jag uppskattade mest var kvaliteten på föreläsarna. Man fick ord på det som man har gått och tänkt på; och hjälp att sätta in det i sammanhang som man själv inte sett. Förutom föreläsarna så var deltagarna den stora behållningen. Väldigt varierade verksamheter, men det är intressant hur man sitter med samma problemformuleringar. Vi som gick programmet har bildat ett nätverk och har nytta av varandra i smått och stort.

Björn Kjellman, Processledare HR på Försvarsmakten

Föreläsarna gav kunskap om såväl nya som kända ämnen såsom kommunikation, innovation och strategi. Utöver det så fick jag ett väldigt bra utbyte med de andra deltagarna, där vi tillsammans fick möta väldigt intressanta frågeställningar. Det var mycket relevant och mycket som jag kunde applicera. Jag tyckte att programmet hade en väldigt härlig inramning med väldigt tydlig struktur och återkoppling.

Programansvarig Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt eget personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt och det avspeglas i mina program där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess. Av de fasta programmen ansvarar Susanne för: