Att leda utan att vara chef

Internatutbildning

 • Längd: 3+3 dagar
 • Pris: 37 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Dagutbildning

 • Längd: 2+2+2
 • Pris: 37 000 SEK *
*Moms tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Här kan du läsa om hur vi genomför trygga utbildningar under covid-19

Att vara ledare utan chefsmandat kan vara utmanande, men också riktigt roligt. Vår utbildning Att leda utan att vara chef är skapad för dig som är exempelvis är projektledare, teamledare eller coach. Genom ökad medvetenhet om ledarskap och tid för att träna på det, kommer du utvecklas enormt i ditt ledarskap. Utbildningens fokus på personligt ledarskap innebär att det främst är du själv som är verktyget. Det gör att du har med dig insikterna och träningen från utbildningen livet ut.

Vad ger utbildningen mig?

Om du vill utvecklas i din karriär gäller det att hela tiden arbeta med din kompetensutveckling, där ledarskap är högst relevant. Syftet med Att leda utan att vara chef är att du ska få grunden för ett personligt och effektivt ledarskap. Vår utbildning ger dig bland annat:

 • Förståelse för hur personlig utveckling är centralt för ditt ledarskap
 • Möjlighet att undersöka och definiera vilken typ av ledare du vill vara
 • Tid och utrymme för reflektion kring och erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna
 • Kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier- och verktyg
 • Tillgång till en digital lärplattform för förlängt lärande

Passar utbildningen mig?

Att leda utan att vara chef riktar sig mot dig som är en formellt utsedd ledare, utan att vara chef. Skillnaden är att som chef har du en titel från din arbetsgivare, medan som ledare är ditt inflytande över gruppen centralt, eftersom du inte har något mandat. Vår utbildning vänder sig främst till ledare som ansvarar för budget och/eller resultat.

Funderar du över frågor som hur man går från att vara en i gruppen till att leda gruppen? Vad är ett bra ledarskap och hur vill jag vara som ledare? När passar ett coachande ledarskap, och när är tydliga instruktioner mer relevant? Hur kan jag använda min kommunikation i ledarrollen så att den får avsedd effekt? Då är utbildningen perfekt för dig.

Delar ur innehållet

 1. Att ge och ta emot feedback
 2. Vad kännetecknar en effektiv grupp och hur tar man sig dit?
 3. Anpassa ditt ledarskap efter olika situationer
 4. Coachande ledarskap och öppna frågor
 5. Konflikthantering och svåra samtal

Personligt ledarskap och personlig utveckling

Eftersom grunden i ledarskap är du själv, har utbildningen ett stort fokus på utökad självkännedom och att leda dig själv. En ledare som har god självkännedom har bättre förutsättningar att leda andra och på så sätt leda verksamheten. Även om du kan ta till dig information om ledarskap utifrån, utvecklas ett personligt förhållningssätt till ledarskap när du förstår dig själv. Det innebär att när du får större självinsikt kan du även utvecklas som ledare. Därför går personligt ledarskap hand i hand med personlig utveckling.

Tid för reflektion på internat

Vi erbjuder en unik möjlighet att gå en ledarskapsutbildning på internat. I gemenskapen som uppstår på kursgården föds ofta en stark öppenhet och tillit till gruppen. Det öppnar upp utrymme för utbyte av erfarenheter och reflektion. Utan möten och mail som distraherar, får du möjlighet att vara helt närvarande. Just den aspekten uppskattar våra kursdeltagare ofta väldigt mycket.

Upplevelsebaserat lärande

Som vuxna lär vi oss lättare när vi associerar kring tidigare erfarenheter. Genom att ge dig övningar och möjlighet att reflektera kring egna upplevelser öppnar vi upp för lärandet, istället för att bara förse dig med fakta om ledarskap. Vi litar på din förmåga, och ger dig tid, utrymme samt vägledning för att fundera kring de frågor vi diskuterar.

Ska jag välja internat- eller dagutbildning?

Internatutbildning
Passar dig som vill kunna fokusera helt på utbildningen under ett par dagar
 • Vår rekommendation för en helhetsupplevelse och närhet till gruppen
 • Ca en månad mellan de två modulerna om 3 dagar var (3+3)
 • 8 starter/år
Dagutbildning
Passar dig som bor i Stockholmsområdet och behöver komma hem om kvällarna
 • Sträcker sig över en längre period vilket förlänger inlärningsperioden
 • Ca en månad mellan de tre modulerna om 2 dagar var (2+2+2)
 • 2 starter/år

Om att leda utan att vara chef

Magdalena Ottosson arbetar som verksamhetsutvecklare för verksamhetsområdet Tissue på Valmet. I vår bloggartikel berättar om hur det är att leda en verksamhet utan att vara chef samt sina erfarenheter från vår utbildning "Att leda utan att vara chef". 

Läs mer här

Här kan du ladda ner den fullständiga programinformationen för utbildningen


 
Kommande starter
Datum Stad  
21 feb

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
21 feb

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 1
04 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 2
14 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 3
21 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 4
01 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 5
11 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 6
25 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 7
02 maj

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 feb

Online

04 mar

Online

14 mar

Online

21 mar

Online

01 apr

Online

11 apr

Online

25 apr

Online

02 maj

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 8
23 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 mar - 25 mar

Skogshem & Wijk

27 apr - 29 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
23 mar - 25 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

27 apr - 29 apr

Skogshem & Wijk

23 mar - 25 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
27 apr - 29 apr

Att leda utan att vara chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

27 apr - 29 apr

Skogshem & Wijk

23 mar - 25 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 2
04 apr

Att leda utan att vara chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

04 apr - 05 apr

Sturegatan 15

09 maj - 10 maj

Sturegatan 15

13 jun - 14 jun

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm dagtid Boka
04 apr - 05 apr

Att leda utan att vara chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 jun - 14 jun

Sturegatan 15

09 maj - 10 maj

Sturegatan 15

04 apr - 05 apr

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 1
09 maj - 10 maj

Att leda utan att vara chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 jun - 14 jun

Sturegatan 15

09 maj - 10 maj

Sturegatan 15

04 apr - 05 apr

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 2
13 jun - 14 jun

Att leda utan att vara chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 jun - 14 jun

Sturegatan 15

09 maj - 10 maj

Sturegatan 15

04 apr - 05 apr

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 3

Kost & logi för sex dagar tillkommer med 11 000 kr/person (exklusive moms) vid internatupplägg.

Programansvarig Anna Olcén

Anna har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Av de fasta programmen ansvarar Anna för:

Vi bjuder din chef på utbildning

En utbildning ger störst effekt när du får möjlighet att praktiskt använda den i så stor utsträckning som möjligt. Därför blir din närmsta chefs stöd centralt för din utveckling. Det väcker frågan - hur är man en bra chef för någon som går en av våra utbildningar? Med det i åtanke bjuder vi in din chef till en kostnadsfri halvdagsutbildning.

Utbildningen är en introduktion till Mgruppen, samt påminner cheferna om aktuella ledarskapsmetoder. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för att nätverka och utbyta erfarenheter med andra chefer.

Har du som är chef ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.