Att leda utan att vara chef

Internatutbildning

 • Längd: 2+2 dagar + 1 halvdag
 • Pris: 29 500 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Dagutbildning

 • Längd: 2+2 dagar + 1 halvdag
 • Pris: 29 500 SEK *
*Moms tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Att vara ledare utan chefsmandat kan vara utmanande, men också riktigt roligt. I rollen som projektledare, coach, teamledare, specialist eller samordnare är det ditt personliga ledarskap som är ditt främsta verktyg för att skapa resultat genom andra.

Den här utbildningen lägger därför stor tonvikt vid att utveckla de sidor som gör dig till en tryggare ledare genom ökad insikt om dig själv och djupare förståelse för hur ditt sätt att kommunicera och agera gör skillnad i vardagssituationer samt i de mer svåra samtalen. 

Fördjupad självkännedom och ett effektivt självledarskap skapar trygghet och säkerhet i din roll, vilket gör det lättare för dig att navigera i olika situationer. När du bottnar i dig själv har du en gedigen grund att stå på i osäkra och föränderliga tider, och dina teammedlemmar har en ledare som bidrar med mening och sammanhang i vardagen.

För vem?

Programmet Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som har en uttalad ledarroll med uppgift att skapa resultat med hjälp av andra människor, till exempel i rollen som projektledare, gruppledare eller coach. Du har däremot inte något formellt personalansvar. I din roll utgör du antagligen länken mellan dina medarbetare och chefer/ledning, vilket ställer krav på att du kan anpassa din kommunikation och din ledarstil efter situation för att nå önskat resultat.

Det kan vara utmanande att hitta rätt balans mellan ett coachande ledarskap och att ge tydliga instruktioner, inte minst om du har gått från att vara en i gruppen till att nu leda den. Utöver att utveckla ditt personliga ledarskap sätter programmet därför också fokus på hur du som ledare kan främja psykologisk trygghet och tillit i ditt team, och därigenom sporra medarbetarnas nyfikenhet, motivation, kreativitet och problemlösningsförmåga.

Efter avslutad utbildning har du en gedigen grund för att utöva och vidareutveckla ett personligt, hållbart och effektivt ledarskap, både genom egna insikter och värdeskapande ledarskapsverktyg.

Du har tillägnat dig vetenskapligt förankrade och praktiskt tillämpbara kunskaper som bättre låter dig förstå hur ledarskapet kan anpassas till olika situationer, hur du kan kommunicera på ett tydligare sätt, och hur du själv uppfattas som ledare.

Därtill har du också fördjupad inblick i hur grupper utvecklas, samt hur coachning och feedback kan användas för att bygga stabila, produktiva team med motståndskraft och flexibilitet inför förändring.

Syftet med programmet

Syftet är att stärka din förmåga som ledare att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta i ditt praktiska vardagsarbete som ledare. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar och du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. 

Efter programmet är målet att du:

 • Har förankrade och tillämpbara kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier och ledarskapsverktyg
 • Ökat förmågan att anpassa ditt ledarskap till olika situationer
 • Ökat din förståelse för gruppers utveckling
 • Utvecklat en tydligare kommunikation
 • Förstår hur du uppfattas och har fått insikter om dig själv som person och ledare, vilket är avgörande för ditt personliga ledarskap

Här kan du ladda ner den fullständiga programinformationen för utbildningen


 

Hur är utbildningen upplagd?

Programmet består av fyra heldagar, i moduler om 2 + 2 dagar på plats i Stockholm, samt en mellanliggande halvdag på distans.

Mellan varje modul tar du del av studiematerial och fördjupar lärandet med hjälp av gruppdiskussioner och övningar att göra i din vardag. Syftet är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete, och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Innehåll:

Förberedande arbete 

 • Samtal med närmaste chef 
 • Genomgång av egna förväntningar 

Modul 1 – Två heldagar med fysisk närvaro

 • Introduktion med genomgång av syfte och mål 
 • Ledarbeteenden som ger effekt 
 • Lärstilar – din egen och andras 
 • Rollen som ledare och det dubbla representantskapet 
 • Självledarskap – ledarskap och makt 
 •  Effektiva team – gruppers dynamik och utveckling 
 • Bygga tillit i en grupp – teorier och verktyg 
 • Anpassa ledarskapet till olika situationer   

Hemarbete 

 • Möte i lärgruppen - Reflektioner kring lärdomar  
 • Uppföljning av träningsuppgift   

Modul 2 – Digital halvdag på distans 

 • Kommunikation på olika nivåer  
 • Feedback – att ge och att ta emot

Hemarbete  

 • Träningsuppgift: Feedback  
 • Erfarenhetsutbyte i lärgrupper kring träningsuppgiften

Modul 3 – Två heldagar med fysisk närvaro 

 • Självledarskap 
 • Coachande förhållningssätt och utforskande samtal 
 • Olika konfliktstilar  
 • Samtal med svårt innehåll 
 • Att navigera och leda förändring 
 • Integrerat ledarskap och personlig handlingsplan
 • Personlig ledarfilosofi 
 • Personlig utvecklingsplan 

Efterföljande hemarbete 

 • Träningsuppgift: Coachande samtal 
 • Samtal med närmaste chef 
 • Genomföra personlig handlingsplan

Ska jag välja internat- eller dagutbildning?

Internat- och distansutbildning
Passar dig som vill kunna fokusera helt på utbildningen under ett par dagar

Ca 3-4 veckor mellan de tre modulerna som består av 2 fysiska träffar à 2 dagar vardera samt ett distanstillfälle mellan de fysiska (2 dagar + 1 halvdag + 2 dagar) 

5 starter/år

Dag- och distansutbildning
Passar dig som bor i Stockholmsområdet och behöver komma hem om kvällarna

Ca 3-4 veckor mellan de tre modulerna som består av 2 fysiska träffar à 2 dagar vardera samt ett distanstillfälle mellan de fysiska (2 dagar + 1 halvdag + 2 dagar)

2 starter/år

"Det var väldigt skönt att få de här dagarna för att fokusera på mig själv och mitt ledarskap, samt fundera på vilken ledare jag vill vara."

Magdalena Ottosson arbetar som verksamhetsutvecklare för verksamhetsområdet Tissue på Valmet. I vår bloggartikel berättar om hur det är att leda en verksamhet utan att vara chef samt sina erfarenheter från vår utbildning "Att leda utan att vara chef". 

Läs mer här

1 november höjs priset på flertalet av våra utbildningar. Innan det sker vill vi erbjuda dig en chans att boka ditt nästa steg till det lägre priset. Bokar du senast den 31 oktober kan du boka in dig på alla starter 2022 och 2023 utan att påverkas av prishöjningen.

Kommande starter
Datum Stad  
09 feb

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 feb - 10 feb

Skogshem & Wijk

06 mar

Online

23 mar - 24 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm / Internat Boka
09 feb - 10 feb

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 feb - 10 feb

Skogshem & Wijk

06 mar

Online

23 mar - 24 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
06 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 feb - 10 feb

Skogshem & Wijk

06 mar

Online

23 mar - 24 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Distans
Del 2
23 mar - 24 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 feb - 10 feb

Skogshem & Wijk

06 mar

Online

23 mar - 24 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 3
13 feb

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

03 apr

Online

17 apr

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Distans Boka
13 feb

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

03 apr

Online

17 apr

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 1
20 feb

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

03 apr

Online

17 apr

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 2
06 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

03 apr

Online

17 apr

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 3
20 mar

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

03 apr

Online

17 apr

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 4
03 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

03 apr

Online

17 apr

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 5
17 apr

Att leda utan att vara chef, Distans

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

13 feb

Online

20 feb

Online

06 mar

Online

20 mar

Online

03 apr

Online

17 apr

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 6
22 mar

Att leda utan att vara chef, Göteborg / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

22 mar - 23 mar

Två Skyttlar

18 apr

Online

24 maj - 25 maj

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Göteborg / Internat Boka
22 mar - 23 mar

Att leda utan att vara chef, Göteborg / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

22 mar - 23 mar

Två Skyttlar

18 apr

Online

24 maj - 25 maj

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
18 apr

Att leda utan att vara chef, Göteborg / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

22 mar - 23 mar

Två Skyttlar

18 apr

Online

24 maj - 25 maj

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Distans
Del 2
24 maj - 25 maj

Att leda utan att vara chef, Göteborg / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

22 mar - 23 mar

Två Skyttlar

18 apr

Online

24 maj - 25 maj

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 3
27 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

27 mar - 28 mar

Sturegatan 15

18 apr

Online

08 maj - 09 maj

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm / Dagtid Boka
27 mar - 28 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

08 maj - 09 maj

Sturegatan 15

18 apr

Online

27 mar - 28 mar

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 1
18 apr

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

08 maj - 09 maj

Sturegatan 15

18 apr

Online

27 mar - 28 mar

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-12.00
Del 2
08 maj - 09 maj

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

08 maj - 09 maj

Sturegatan 15

18 apr

Online

27 mar - 28 mar

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 3
30 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

30 mar - 31 mar

Skogshem & Wijk

17 apr

Online

11 maj - 12 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm / Internat Boka
30 mar - 31 mar

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

30 mar - 31 mar

Skogshem & Wijk

17 apr

Online

11 maj - 12 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
17 apr

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

30 mar - 31 mar

Skogshem & Wijk

17 apr

Online

11 maj - 12 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Distans
Del 2
11 maj - 12 maj

Att leda utan att vara chef, Stockholm / Internat

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

30 mar - 31 mar

Skogshem & Wijk

17 apr

Online

11 maj - 12 maj

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 3

Kost & logi för sex dagar tillkommer med 6 000 kr/person (exklusive moms) vid internatupplägg.

Programansvarig Anna Olcén

Anna har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Av de fasta programmen ansvarar Anna för:

Personligt ledarskap och personlig utveckling

Eftersom grunden i ledarskap är du själv, har utbildningen ett stort fokus på utökad självkännedom och att leda dig själv. En ledare som har god självkännedom har bättre förutsättningar att leda andra och på så sätt leda verksamheten. Även om du kan ta till dig information om ledarskap utifrån, utvecklas ett personligt förhållningssätt till ledarskap när du förstår dig själv. Det innebär att när du får större självinsikt kan du även utvecklas som ledare. Därför går personligt ledarskap hand i hand med personlig utveckling.

Tid för reflektion på internat

Vi erbjuder en unik möjlighet att gå en ledarskapsutbildning på internat. I gemenskapen som uppstår på kursgården föds ofta en stark öppenhet och tillit till gruppen. Det öppnar upp utrymme för utbyte av erfarenheter och reflektion. Utan möten och mail som distraherar, får du möjlighet att vara helt närvarande. Just den aspekten uppskattar våra kursdeltagare ofta väldigt mycket.

Upplevelsebaserat lärande

Som vuxna lär vi oss lättare när vi associerar kring tidigare erfarenheter. Genom att ge dig övningar och möjlighet att reflektera kring egna upplevelser öppnar vi upp för lärandet, istället för att bara förse dig med fakta om ledarskap. Vi litar på din förmåga, och ger dig tid, utrymme samt vägledning för att fundera kring de frågor vi diskuterar.

Vi bjuder din chef på utbildning

En utbildning ger störst effekt när du får möjlighet att praktiskt använda den i så stor utsträckning som möjligt. Därför blir din närmsta chefs stöd centralt för din utveckling. Det väcker frågan - hur är man en bra chef för någon som går en av våra utbildningar? Med det i åtanke bjuder vi in din chef till en kostnadsfri halvdagsutbildning.

Utbildningen är en introduktion till Mgruppen, samt påminner cheferna om aktuella ledarskapsmetoder. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för att nätverka och utbyta erfarenheter med andra chefer.

Har du som är chef ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.