Chef i produktionen

Internatutbildning

 • Längd: 3 + 3 dagar
 • Pris: 40 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Som ledare behöver du inte kunna allt, utan kanske oftare leda de som kan mer än du själv. Vilka verktyg behöver du för att skapa motivation, lust och ansvarstagande hos dina medarbetare?

För vem?

Chef i produktionen vänder sig till dig som är första linjens chef i varuproducerande verksamheter eller som ska tillträda en liknande befattning. Som ledare gäller det att använda de rätta verktygen för att nå uppsatta mål. En klar och rak kommunikation är viktig för att arbetslagen skall få tillgång till alla nödvändiga fakta, kunna agera rätt och inspireras till att ta ansvar.

Målsättning med utbildningen

Med ökad kunskap om de verktyg du behöver för att kunna agera som chef och ledare får du ökad trygghet i rollen. Du får ta del av grundläggande chef- och ledarskapsteorier, samt agera i olika träningssituationer. Efter varje pass ges möjlighet att reflektera över ditt eget och andras handlande.

Delar ur innehållet

 • Företaget och dess omvärld
 • Ansvar och befogenheter
 • Det dubbla representantskapet
 • Introduktion till Situationsanpassat ledarskap, SLII®
 • Från expert till att vara ledare
 • Laget och spelarna i laget
 • Orientering kring begreppet LEAN
 • Värderingar, arbetsklimat och motivation
 • Kommunikation 
 • Ge och ta emot feedback
 • Delegering
 • Konflikthantering
 • Samtal med svårt innehåll
 • Egna styrkor och svagheter

Ladda ner fullständig programinformation


 
Kommande starter
Datum Stad  
16 okt

Chef i produktionen, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 okt - 18 okt

Skytteholm

27 nov - 29 nov

Skytteholm

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
16 okt - 18 okt

Chef i produktionen, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

27 nov - 29 nov

Skytteholm

16 okt - 18 okt

Skytteholm

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
27 nov - 29 nov
Internat
Del 2

Programansvarig Öjvind Sterner

Öjvind har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Av Mgruppens öppna produktionsinriktade ledarskapsutbildningar ansvarar Öjvind för: 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan