Ny som chef

Internat

 • Längd: 3+3 dagar
 • Pris: 42 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Dagutbildning

 • Längd: 2+2+2 dagar
 • Pris: 42 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Ladda ner produktbladet


 

Grattis till ditt nya spännande yrke! Chefsrollen kommer att bli en stor energikälla och ge dig gråa hår samtidigt. Nu behöver du bara lära dig jobbet. Hur duktig måste du vara för att gå Ny som chef hos Mgruppen? Hur blank kostym måste du ha? Och hur många högskolepoäng i ryggen? Vårt svar är enkelt – kom som du är.

För vem?

Ny som chef är marknadens mest etablerade kurs för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Målsättning med utbildningen

Syftet med Ny som chef är att stärka din förmåga att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta till ditt praktiska arbete som chef. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Efter genomförd utbildning är vårt mål att du:

 • Känner dig trygg i din nya roll och vet vad som förväntas av dig
 • Inhämtat tillräckligt med insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap
 • Har bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden i ett effektivt ledarskap

Delar ur innehållet

 • Chefskap – ett yrke
 • Det dubbla representantskapet – ”Länkrollen”
 • Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen
 • Vad innebär arbetsgivaransvaret? – en orientering om det arbetsrättsliga ansvaret, arbetsmiljöansvaret, LAS, MBL, diskriminering, anställning/uppsägning, ledighet, arbetstid, mm
 • Målformuleringar, målarbete
 • Delegering; ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling
 • Att utvärdera prestation
 • Att ge och ta emot feedback
 • Anpassa ledarskapet efter olika situationer
 • Lärstilar – hur nå alla med information?
 • Hur utveckla en tydlig kommunikation
 • Coaching
 • Konflikthantering – i en hanterad konflikt finns inga förlorare
 • Samtal om svåra saker
 • Medling – att hantera konflikter mellan andra
 • Personlig handlingsplan

Lär dig mer om personligt ledarskap och vår pedagogik.

Kommande starter
Datum Stad  
02 feb

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

05 maj

Online

25 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Online Boka
02 feb

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 1
12 feb

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 2
22 feb

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 3
08 mar

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 4
13 apr

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 5
05 maj

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 6
25 maj

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 7
09 jun

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 feb

Online

12 feb

Online

22 feb

Online

08 mar

Online

13 apr

Online

25 maj

Online

05 maj

Online

09 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 8
10 mar

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

10 mar - 12 mar

Skogshem & Wijk

20 apr - 22 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
10 mar - 12 mar

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

20 apr - 22 apr

Skogshem & Wijk

10 mar - 12 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
20 apr - 22 apr

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

20 apr - 22 apr

Skogshem & Wijk

10 mar - 12 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 2
17 mar

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

17 mar - 19 mar

Skogshem & Wijk

21 apr - 23 apr

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
17 mar - 19 mar

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 apr - 23 apr

Skogshem & Wijk

17 mar - 19 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
21 apr - 23 apr

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

21 apr - 23 apr

Skogshem & Wijk

17 mar - 19 mar

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 2
22 mar

Ny som chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

22 mar - 23 mar

Sturegatan 15

03 maj - 04 maj

Sturegatan 15

07 jun - 08 jun

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm dagtid Boka
22 mar - 23 mar

Ny som chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun - 08 jun

Sturegatan 15

03 maj - 04 maj

Sturegatan 15

22 mar - 23 mar

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 1
03 maj - 04 maj

Ny som chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun - 08 jun

Sturegatan 15

03 maj - 04 maj

Sturegatan 15

22 mar - 23 mar

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 2
07 jun - 08 jun

Ny som chef, Stockholm dagtid

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 jun - 08 jun

Sturegatan 15

03 maj - 04 maj

Sturegatan 15

22 mar - 23 mar

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
08.30-16.30
Del 3
25 mar

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

25 mar

Online

13 apr

Online

19 apr

Online

03 maj

Online

17 maj

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

23 jun

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Online Boka
25 mar

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 1
13 apr

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 13.00-16.30
Del 2
19 apr

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 3
03 maj

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 4
17 maj

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 5
31 maj

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 6
14 jun

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 7
23 jun

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jun

Online

31 maj

Online

14 jun

Online

17 maj

Online

03 maj

Online

19 apr

Online

13 apr

Online

25 mar

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Kl. 08.30-12.00
Del 8
02 jun

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 jun - 04 jun

Skogshem & Wijk

30 jun - 02 jul

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
02 jun - 04 jun

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

30 jun - 02 jul

Skogshem & Wijk

02 jun - 04 jun

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
30 jun - 02 jul

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

30 jun - 02 jul

Skogshem & Wijk

02 jun - 04 jun

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 2

White paper: När du blir chef över kollegorna


 

Programansvarig Anna Olcén

Anna har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Hennes chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Av de fasta programmen ansvarar Anna för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan