Ny som chef

Internat

 • Längd: 3+3 dagar
 • Pris: 41 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Dagutbildning

 • Längd: 2+2+2 dagar
 • Pris: 41 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Grattis till ditt nya spännande yrke! Chefsrollen kommer att bli en stor energikälla och ge dig gråa hår samtidigt. Nu behöver du bara lära dig jobbet. Hur duktig måste du vara för att gå Ny som chef hos Mgruppen? Hur blank kostym måste du ha? Och hur många högskolepoäng i ryggen? Vårt svar är enkelt – kom som du är.

För vem?

Ny som chef är marknadens mest etablerade kurs för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Målsättning med utbildningen

Syftet med Ny som chef är att stärka din förmåga att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta till ditt praktiska arbete som chef. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Efter genomförd utbildning är vårt mål att du:

 • Känner dig trygg i din nya roll och vet vad som förväntas av dig
 • Inhämtat tillräckligt med insikter om dig själv för att kunna börja utveckla ett personligt ledarskap
 • Har bestående kunskaper i de välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden i ett effektivt ledarskap

Delar ur innehållet

 • Chefskap – ett yrke
 • Det dubbla representantskapet – ”Länkrollen”
 • Att gå från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen
 • Vad innebär arbetsgivaransvaret? – en orientering om det arbetsrättsliga ansvaret, arbetsmiljöansvaret, LAS, MBL, diskriminering, anställning/uppsägning, ledighet, arbetstid, mm
 • Målformuleringar, målarbete
 • Delegering; ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling
 • Att utvärdera prestation
 • Att ge och ta emot feedback
 • Anpassa ledarskapet efter olika situationer
 • Lärstilar – hur nå alla med information?
 • Hur utveckla en tydlig kommunikation
 • Coaching
 • Konflikthantering – i en hanterad konflikt finns inga förlorare
 • Samtal om svåra saker
 • Medling – att hantera konflikter mellan andra
 • Personlig handlingsplan

Lär dig mer om personligt ledarskap och vår pedagogik.

Ladda ned produktbladet


 
Kommande starter
Datum Stad  
07 okt

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 okt - 09 okt

Skogshem & Wijk

11 nov - 13 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
07 okt - 09 okt

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 nov - 13 nov

Skogshem & Wijk

07 okt - 09 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
11 nov - 13 nov
Internat
Del 2
04 nov

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

04 nov - 06 nov

Skogshem & Wijk

02 dec - 04 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
04 nov - 06 nov

Ny som chef, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 dec - 04 dec

Skogshem & Wijk

04 nov - 06 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
02 dec - 04 dec
Internat
Del 2
04 nov

Ny som chef, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

04 nov - 06 nov

Två Skyttlar

02 dec - 04 dec

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Göteborg Boka
04 nov - 06 nov

Ny som chef, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 dec - 04 dec

Två Skyttlar

04 nov - 06 nov

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
02 dec - 04 dec
Internat
Del 2
09 nov

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

09 nov

Online

20 nov

Online

07 dec

Online

15 dec

Online

21 dec

Online

11 jan

Online

25 jan

Online

01 feb

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Online Boka
09 nov

Ny som chef, Online

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

01 feb

Online

11 jan

Online

25 jan

Online

21 dec

Online

15 dec

Online

07 dec

Online

20 nov

Online

09 nov

Online

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Del 1
20 nov
Del 2
07 dec
Del 3
15 dec
Del 4
21 dec
Del 5
11 jan
Del 6
25 jan
Del 7
01 feb
Del 8

Whitepaper: När du blir chef över kollegorna


 

Programansvarig Anna Olcén

Anna har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Hennes chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Av de fasta programmen ansvarar Anna för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan