Projektledarprogrammet

Internatutbildning

 • Längd: 2+2+2 dagar
 • Pris: 39 000 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer

Dagutbildning

 • Längd: 2+2+2 dagar
 • Pris: 39 000 SEK *
*Moms tillkommer

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Verksamheter organiserar sig alltmer i projekt och tillfälliga team. Att leda ett projekt från start till mål är därför en kompetens i sig. Det krävs ledarskap, ett strukturerat arbetssätt och verktyg för att gå från ord till handling. Under utbildningen får du praktisk kunskap om vad som krävs och träning i hur man leder effektiva och lönsamma projekt. Med Mgruppens projektledarutbildning kan du lyckas som projektledare redan imorgon och skapar samtidigt din framtida karriär. 

För vem?

Riktar sig till dig som vill gå en komplett projektledarutbildning där du får metoder, verktyg och erfarenheter för att hantera hela livscykeln i ett projekt. Du jobbar eller ska påbörja en roll som projektledare. Alternativ att du leder projekt under en del av din arbetstid.

Projektledarutbildningen rustar dig att leda projekt oavsett bransch eller typ av projekt. Utbildningen ger förutsättningar för att ta fram en egen projektmodell likväl som att arbeta med den egna organisationens modeller om de redan finns.

Målsättning med utbildningen

Projektledarutbildningen ger dig praktiska modeller och verktyg för projekthantering och ledarskap samt lär dig använda dessa effektivt tillsammans. Du kommer bli mer bekväm i projektplanerandet, projektstrukturen och i mötet med kund, projektgrupp och övriga intressenter. Du kommer helt enkelt att kunna driva stora projekt självständigt och effektivt.

Dagens projektledare verkar under högt tryck och med begränsade resurser. Vi har därför lagt in stresshantering som ett viktigt och uppskattat avsnitt. Du tränar strategier och förhållningssätt för att kunna, vilja och orka vara projektledare över tid trots ibland hög press.

Certifiera dig inom projektledning

Programmet ger dig en god förberedande grund för IPMA-certifieringen så du kan validera din internationella projektledarkompetens. Mgruppen har varit aktiva i att ta fram IPMA certifieringen i Sverige, vilket ger dig en överblick av vad som är nödvändigt att kunna för att klara av en certifiering på nivå som bäst passar din erfarenhet.  

Delar ur innehållet

Utbildningen består av tre delar om två dagar där det finns tid att mellan modulerna omsätta dina kunskaper i din egen vardag.

Del 1: Projektledaren

 • Projekt som arbetsform
 • Projektledarrollen
 • Introduktion till DiSC
 • Din DiSC-profil
 • Din ledarskapsprofil
  - instruera och delegera
  - motivation och miljö
 • Feedback
 • Grundgenomgång av stress och utlösande faktorer

Del 2: Metodiken

 • Projekttyper
 • Projektmodell
 • Avgränsa projektet
 • Mål på kort och lång sikt
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Uppskatta resurser och tid
 • Tidplan och projektekonomi
 • Riskanalys
 • Stess och stresshantering

Del 3: Gruppen

 • En effektiv projektgrupp
 • Grupputveckling
 • Kommunikation
 • Samverkande team
  - tillit
  - konflikthantering och konfliktstrategier
  - aktivt lyssnande
  - engagemang
  - ansvar
  - resultat
 • Din ledarskapsprofil
  - din inställning till andras utveckling
  - coachning
  - så jobbar du med dina chefer
 • Handlingsplan

Ladda ner fullständig programinformation


 
Kommande starter
Datum Stad  
22 aug

Projektledarprogrammet, Stockholm dagtid - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

22 aug - 23 aug

Sturegatan 15

19 sep - 20 sep

Sturegatan 15

17 okt - 18 okt

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm dagtid - Få platser kvar Boka
22 aug - 23 aug

Projektledarprogrammet, Stockholm dagtid - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

19 sep - 20 sep

Sturegatan 15

17 okt - 18 okt

Sturegatan 15

22 aug - 23 aug

Sturegatan 15

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Dagtid
Del 1
19 sep - 20 sep
Dagutbildning
Del 2
17 okt - 18 okt
Dagutbildning
Del 3
12 nov

Projektledarprogrammet, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 nov - 13 nov

Skogshem & Wijk

12 dec - 13 dec

Skogshem & Wijk

23 jan - 24 jan

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
12 nov - 13 nov

Projektledarprogrammet, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

23 jan - 24 jan

Skogshem & Wijk

12 dec - 13 dec

Skogshem & Wijk

12 nov - 13 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
Del 1
12 dec - 13 dec
Internat
Del 2
23 jan - 24 jan
Internat
Del 3

Programansvarig Helene Öhman

Helene Öhman har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling.

Av de fasta programmen ansvarar Helene för:

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan