Teamledarskap i produktion

Dagutbildning

 • Längd: 3 dagar (internat)
 • Pris: 18 500 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

Produktionsstyrningen och den dagliga driften övertas alltmer av arbetslagens medlemmar som därmed får ansvar för olika samordningsfunktioner. Det finns inget facit för en teamledarfunktion. Gemensamt är att en teamledare/samordnare agerar som ledare utan direkt personalansvar. En teamledare som är trygg i sin roll är en tillgång både för arbetslaget och för företaget.

För vem?

Ledarskapsutbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande roll i ett arbetslag. Du vill lära från andra i samma situation, få tips och synpunkter samt vidga sitt erfarenhetsutbyte. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, arbetsledare, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m.
För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

Målsättning med utbildningen

För att ge en tydlig bild om vad som förväntas av en teamledare och hur det är möjligt att hantera rollen, tar programmet upp ämnen som samarbete, kommunikation och konflikthantering samt hur teamledaren skapar förutsättningar för att motivera laget att uppnå verksamhetens mål.

Deltagarna får teorier, tips och idéer om hur de har tagit sig an rollen som teamledare. Vad kan hon/han göra för att t.ex. förändring ska upplevas som utvecklande? 

 • förstå sin roll
 • kunna hantera konflikter
 • bli tydligare i sin kommunikation
 • få ökad självinsikt
 • få ökad kunskap om samarbete och hur grupper fungerar

Delar ur innehållet

Vi studerar samarbete och hur grupper kan organiseras och utvecklas med stöd av grundläggande ledarskapsteorier. Dessutom tar vi upp frågor som teamledarens roll och ansvar, samordnarens starka sidor och hur dessa uppfattas av andra. Under dagarna övar vi kommunikation och samarbete. Vi går även igenom kroppsspråk, aktivt och passivt lyssnande och varför det kan vara svårt att få andra att lyssna.

Du får med dig alla de delar som ingår i Mgruppens program men vi har särskilt fokus på:

 • Träning, övning och reflektion kring ledarskapssituationer
 • Ledarskapsteori, verktyg och förhållningssätt för ett personligt och effektivt ledarskap
 • Personlig feedback och egna utvecklingspunkter
 • Erfarenhetsutbyte med andra i liknande situationer

Ladda ner fullständig programinformation


 
Kommande starter
Datum Stad  
18 sep

Teamledarskap i produktion, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

18 sep - 20 sep

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
18 sep - 20 sep

Teamledarskap i produktion, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

18 sep - 20 sep

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender

Programansvarig

Öjvind Sterner har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Av Mgruppens öppna produktionsinriktade ledarskapsutbildningar ansvarar Öjvind för: 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan